Nieuws


8 februari 2024

Weinig vertrouwen in AI op de werkvloer


Leidinggevenden en werknemers zijn het erover eens dat AI veel mogelijkheden biedt voor verandering, maar er is weinig vertrouwen dat het op een verantwoordelijke manier gebruikt zal worden. Werknemers zijn nog hier sceptischer over dan hun leidinggevenden. Dat blijkt uit een onderzoek van Workday, leverancier van cloud applicaties voor finance en human resources.

Categorie: Onderzoek, Techniek algemeen
Geschreven door: HRTech Redactie

“Het is niet meer te ontkennen dat AI grote mogelijkheden biedt voor de transformatie van bedrijven. Maar ons onderzoek laat zien dat leidinggevenden en werknemers weinig vertrouwen in en begrip hebben voor de intenties van hun organisatie rond het gebruik van AI op de werkvloer. Dat zegt Jim Stratton, chief technology officer bij Workday.

“Om deze vertrouwenskloof te dichten, moeten organisaties een alomvattende aanpak hanteren voor AI-regulering en -verantwoordelijkheid. Ze moeten de juiste balans zien te vinden tussen innovatie en vertrouwen.”

Gebrek aan vertrouwen op alle niveaus personeelsbestand

Werknemers op alle niveaus van het personeelsbestand hebben er weinig vertrouwen in dat AI op een verantwoorde manier wordt gebruikt door organisaties. Slechts 62% van de leidinggevenden staat open voor het gebruik van AI in hun organisatie en hetzelfde percentage is er zeker van dat hun organisatie AI op een verantwoorde en betrouwbare manier implementeert. Op het werknemer-niveau dalen die percentages nog verder, naar respectievelijk 52% en 55%.

Werknemers en leidinggevenden betwijfelen ook of hun organisatie AI op een goede manier zal implementeren. Bijna een kwart (23%) van de werknemers is er niet zeker van dat hun bedrijf de belangen van werknemers daarbij boven dat van de organisatie plaatst. Ook 21% van de leidinggevenden geeft aan er geen vertrouwen in te hebben dat hun organisatie de belangen van hun werknemers voorrang zal geven

Menselijke interventie met AI

Leidinggevenden en werknemers willen dat er mensen betrokken worden bij de AI-processen, maar weten niet wat de beste manier is om dit aan te pakken. De meerderheid (70%) van de bedrijfsleiders is het erover eens dat AI ontwikkeld moet worden op een manier die menselijke controle en interventie makkelijk maakt. Van de werknemers gelooft 42% dat hun bedrijf geen duidelijk beeld heeft van welke systemen volledig geautomatiseerd moeten worden en welke menselijke interventie nodig hebben. 

Eerder onderzoek van Workdays bevestigt de zorgen over het vermogen van bedrijven om AI op een verantwoordelijke en effectieve manier te implementeren. Bijna driekwart (72%) van de leidinggevenden zei dat hun organisatie niet de skills heeft om AI en machine learning (ML) volledig te implementeren en een nog iets hoger percentage (76%) zei dat hun eigen kennis over AI en ML verbetering nodig heeft.

Behoefte aan slimme AI-regulering en transparantie

Wanneer ze worden gevraagd zich een toekomst voor te stellen waarin AI onderdeel is van het dagelijks leven, zegt 42% van de leidinggevenden en 36% van de werknemers dat organisatorische kaders en regelgeving het belangrijkst zijn voor het bouwen van betrouwbare AI. 

Maar er is een gebrek aan zichtbaarheid binnen de hele organisatie rondom AI-regulering en -richtlijnen. Drie op de vier werknemers zeggen dat hun organisatie niet samenwerkt aan AI-regulering en vier op de vijf zeggen dat hun organisatie nog geen richtlijnen over verantwoordelijk AI-gebruik heeft gedeeld. 

Meer weten? Lees hier het volledige (Engelse) artikel.

 

Deel dit artikel
Dit artikel is 246 keer gelezen.

Reacties

 Laat een een reactie op dit artikel achter