Nieuws


26 januari 2024

Kabinet: Nederland koploper generatieve AI, kansen voor HRtech-bedrijven


Onlangs heeft het kabinet haar visie op generatieve AI gepresenteerd. Ambitie is om Nederland koploper te laten zijn in Europa op het gebied van veilige en verantwoorde generatieve AI-toepassingen. En dat biedt kansen voor aanbieders van HRtech.

Categorie: Persbericht, Techniek algemeen
Geschreven door: HRTech Redactie

Kunstmatige intelligentie, we kunnen niet meer zonder. AI was hét technologiewoord van afgelopen jaar. Vooral generatieve AI heeft zijn weg gevonden, ook in de wereld van HRtech. Veel leveranciers van HRtech zijn afgelopen jaar bezig geweest met het integreren van generatieve AI in hun tools. Nu generatieve AI zo’n hot topic is, kan ook het Nederlandse kabinet niet achterblijven. Vorige week presenteerde zij haar visie op generatieve AI.

Richting geven aan ontwikkelingen

Volgens demissionair minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat ontwikkelt generatieve AI zich meer en meer tot een van dé bepalende technologieën van deze tijd. “Alleen als we zelf meer gaan investeren in AI-innovaties, hebben we de mogelijkheid om mee te doen én richting te geven aan de juiste en kansrijke ontwikkelingen van de technologie in zowel onze maatschappij als economie,” aldus de minister.

Met deze overheidsbrede visie benadrukt het kabinet het belang om actie te ondernemen op dit onderwerp, zowel op de korte als op de lange termijn. Het kabinet wil randvoorwaarden creëren voor de verantwoorde ontwikkeling en het gebruik van generatieve AI. De ambitie is dat Nederland koploper is in Europa op het gebied van veilige en verantwoorde generatieve AI-toepassingen. Daarnaast ziet het kabinet graag dat ons land een sterk landelijk en internationaal ecosysteem heeft waarin volop geïnnoveerd wordt met verantwoorde generatieve AI.

Uitgangspunten en actielijnen

Het kabinet stelt in de visie vier uitgangspunten centraal:

  1. Generatieve AI wordt op een veilige manier ontwikkeld en toegepast
  2. Generatieve AI wordt op een rechtvaardige wijze ontwikkeld en toegepast
  3. Generatieve AI die het menselijk welzijn dient en de menselijke autonomie borgt
  4. Generatieve AI draagt bij aan duurzaamheid en onze welvaart

Aan deze uitgangspunten zijn diverse acties gekoppeld, die gebundeld zijn in zes actielijnen. Deze actielijnen zijn samenwerken, het nauwgezet volgen van alle ontwikkelingen, het vormgeven en toepassen van wet- en regelgeving, het vergroten van kennis en kunde, innoveren met generatieve AI en sterk en helder toezicht houden en handhaven.

Kansen voor leveranciers

De aandacht van het kabinet voor generatieve AI biedt kansen voor aanbieders van HRtech. Het kabinet geeft aan innovatie te willen blijven stimuleren en te investeren in talent binnen een Nederlands en Europees AI-ecosysteem. Hoe zij dit precies willen vormgeven, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van subsidies, maakt de visie niet duidelijk.

Iedereen voldoende AI-kennis

HRtech-expert Wilma Straatman is positief over de visie: “Supergoed dat hieraan gewerkt wordt, dat er aandacht voor is. Dat is absoluut nodig.” Zij benadrukt echter wel dat we ervoor moeten zorgen dat er geen kloof tussen mensen binnen bedrijven en in de maatschappij komt. “In de toekomst zie ik een splitsing tussen mensen die AI begrijpen, gebruiken en echt vooruit hollen en de mensen die geen idee hebben wat AI is. We zullen echt moeite moeten doen dit niet te laten gebeuren.”

Bouwen op kennis 

Straatman stelt dat wanneer we als land voorop willen lopen, we er ook voor moeten zorgen dat we gaan bouwen op kennis. “We moeten ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft en zich kan bekwamen qua kennis op het gebied van generatieve AI. Je zou een soort van AI-academy moeten opzetten, waar mensen gratis toegang hebben tot kennis.” Ook moet gezocht worden naar een soort mechanisme waarmee bedrijven hun kennis up-to-date kunnen houden en kennis kunnen delen, aldus Straatman.

Lees hier de kabinetsvisie op generatieve AI. 

Deel dit artikel
Dit artikel is 235 keer gelezen.

Reacties

 Laat een een reactie op dit artikel achter