Nieuws


23 november 2023

Top #HRTech producten in de VS laten trends in de markt zien


Wat zegt de Amerikaanse lijst met Top HR Technology Products of the Year over de trends en ontwikkelingen in de markt van #HRTech? Dit jaar blijkt - niet verrassend - generatieve AI een grote stempel te drukken. Daarnaast zijn er ook meer tools gericht op skills en talentmanagement. 

Categorie: HRTech selecteren, Techniek algemeen
Geschreven door: HRTech Redactie

Ieder jaar kiezen het team van Human Resource Executive en de HR Technology Conference de Top HR Technology Products of the Year, waarbij zij letten op vooruitgang en vindingrijkheid die het meest relevant zijn voor HR-leiders. Opvallend dit jaar was dat er enorm veel aandacht was voor generatieve AI. Toen – na de lancering van ChatGPT – bleek dat veel mensen bereid zijn om tools voor contentcreatie te gebruiken, ontwikkelden HR-gebruiksscenario’s zich snel.

Van de meer dan honderd inzendingen van Top HR Tech-producten die zijn beoordeeld, prijst bijna twee derde ofwel expliciet AI-technologie aan in hun productpositionering, ofwel ze vertrouwen bij de werking van hun tool op AI ‘onder de motorkap’. Volgens Steve Boese, programmavoorzitter van de HR Technology Conference en tevens jurylid, zal generatieve AI, tenzij er iets significants verandert, net zo belangrijk zijn voor HR-technologie als de verschuiving van on-premise technologie naar cloud computing een decennium geleden. 

Talentmanagement

Naast het grote aantal AI-toepassingen, kwamen ook tools gericht op skills en talentmanagement vaker voor onder de inzendingen van Top HR Tech-producten dan eerdere jaren. Door de groeiende focus op de vaardigheden van werknemers, zien we ook op technologisch gebied meer ontwikkeling en innovatie op veel kerngebieden van talentmanagement. Een aantal concrete voorbeelden:

  • geavanceerde toepassingen van AI-technologie die zijn ontworpen om het inzicht te vergroten in welke skills werknemers bezitten of die zij op basis van hun ervaring gemakkelijk kunnen verwerven;
  • nieuwe benaderingen van de loopbaanplanning van werknemers en de presentatie van relevante ontwikkelingsmogelijkheden, o.a van skills; 
  • ambitieuze oplossingen om grotere, complexere organisaties te helpen hun talent holistischer te beheren.

Thema’s met minder aandacht

“Wat opvalt is dat er bij de inzendingen dit keer minder aandacht was voor diversiteit en gelijkheid, inclusiviteit en het welzijn van medewerkers. In voorgaande jaren zagen we dat HR-leiders door de algemene herevaluatie van de plaats en de rol van werk in ons leven meer aandacht, middelen en energie hadden voor deze thema’s. En dat zagen we terug in een behoorlijk substantiële toename van HRtech-oplossingen gericht op deze gebieden. Dit jaar was er echter een behoorlijk significante afname van nieuwe oplossingen of verbeteringen aan bestaande oplossingen die zich op deze thema’s richten.”

Geen aandacht voor sommige beroepsgroepen 

Daarnaast focussen de meeste oplossingen zich op de behoeften van informatie- of technologiebedrijven. “Soms lijkt het erop dat een groot deel van de beroepsbevolking enigszins onderbedeeld wordt door onze leveranciers van HR-technologie,” aldus Steve Boese. Zo is er maar weinig aandacht voor HRtech oplossingen voor werknemers in ploegendienst, op uurbasis en in de frontlinie. [red. overigens zagen we dit jaar bij UNLEASH toch meerdere oplossingen, tot en met de winnaar van de start-upcompetitie aan toe, die zich richten op de ‘deskless’ werkenden.]

Veel innovaties

Dit is een uitzonderlijke periode in de geschiedenis van HR-technologie. Krappe arbeidsmarkten, uitdagingen op het gebied van talent en de opkomst van krachtige nieuwe AI-technologieën komen samen om meer investeringen en innovatie te bevorderen. Voor HR-leiders betekent dit een uitdaging om alle opties en oplossingen te evalueren.

Deel dit artikel
Dit artikel is 274 keer gelezen.

Reacties

 Laat een een reactie op dit artikel achter