Nieuws


18 september 2023

Zes partijen gaan skillsdata CompetentNL testen en skillstaal doorontwikkelen


Uit veertig aanbieders selecteerden de initiatiefnemers zes partijen die in pilots de skillsdata van CompetentNL gaan testen. Daaronder zijn twee HR-techpartijen: Jobdigger  B.V. en SkillLab.

Categorie: Skills Based HR
Geschreven door: HRTech Redactie

trent-erwin-UgA3Xvi3SkA-unsplash

CompetentNL is een gigantische database, waarin de skills van alle beroepen en alle mbo-opleidingen worden beschreven en gekoppeld. Dit project van SBB, UWV, CBS en TNO, in opdracht van de ministeries van SZW en OCW, moet uiteindelijk leiden tot een gemeenschappelijke ‘skillstaal’ voor arbeidsmarkt en onderwijs. 

Op een oproep om in proefprojecten mee te werken aan de doorontwikkeling van CompetentNL, reageerden veertig partijen. Een groot aantal daarvan schreef zich in als consortium. “Hieruit blijkt dat het belang van werken met één gemeenschappelijke  skillstaal breed wordt gedeeld”, concludeerden de initiatiefnemers in hun nieuwsbericht.

Na een zorgvuldige selectie hebben ze zes partijen gekozen. Bij de selectie is gekeken naar inhoudelijke kwaliteit, beschikbaarheid tijdens de pilotfase en een evenwichtige vertegenwoordiging van de doelgroepen van CompetentNL (gemeenten, toolbouwers en dataleveranciers, branches en bedrijfsleven, het onderwijs en arbeidsbemiddelaars).  

Overzicht pilotpartijen

De volgende partijen testen de komende periode de bruikbaarheid en toepasbaarheid van skillsdata, specifiek voor de Nederlandse arbeidsmarkt en het onderwijs:  

  • Jobdigger  B.V. 
  • Stichting Volandis 
  • SkillLab
  • Stichting ROC Nijmegen
  • Passport for Work (penvoerder Gemeente Eindhoven)
  • Stichting Matching & Carrière Tool   

Doel pilot-projecten CompetentNL

De pilots moeten inzicht geven in de bruikbaarheid, volledigheid, toegankelijkheid en mogelijke tekortkomingen van de data in CompetentNL. 

Ook testen afnemers in de pilots de meerwaarde van CompetentNL voor henzelf en voor de eindgebruikers van hun toepassingen. Met elke pilotpartij wordt hiervoor een uitvoeringsplan opgesteld.  

Pilots met Leeroverzicht

Ook het programma Leeroverzicht gaat onderzoeken hoe ze data van CompetentNL kunnen gebruiken in hun systemen. Deze website geeft informatie over opleidingen en manieren om die te betalen. Ook kunnen gebruikers zoeken naar een loopbaanadviseur bij hen in de buurt. Bij dit programma worden twee pilots uitgevoerd: één voor formele (diplomagerichte) opleidingen en één voor non-formele opleidingen, trainingen en cursussen.  

Grote belangstelling voor feedbackgroep

Behalve de pilots zijn er ook partijen die buiten de pilots inhoudelijk bijdragen aan de ontwikkeling van CompetentNL. Zij doen dat in de feedbackgroep. Bevindingen uit de pilots worden op meerdere momenten in de pilotfase met de feedbackgroep gedeeld.   

Meer dan vijftig partijen hebben belangstelling voor deelname aan de feedbackgroep. Binnenkort vindt er een kick-off bijeenkomst plaats. De aangemelde partijen worden hierover geïnformeerd.

Deel dit artikel
Dit artikel is 121 keer gelezen.

Reacties

 Laat een een reactie op dit artikel achter