Nieuws


5 december 2022

Dit was de HRTechReview Webinarweek 2022


In negen interessante webinars lieten onze sprekers in de HRTechReview Webinarweek 2022 de mogelijkheden zien van HR Technologie. Ziehier een terugblik, met een heleboel bruikbare ‘takeaways’.

Categorie: HRTech selecteren, HRTech implementeren
Geschreven door: HRTech Redactie

IJK: Verlaag de HR-werkdruk en robotiseer!

Hjalmar Schel van IJK ging in op de (mogelijkheden rondom) het robotiseren van HR-gerelateerde taken. Sinds 2021 kent deze vorm van robotisering een snelle opmars, dus we zijn eigenlijk nog maar net begonnen en er is nog ontzettend veel winst te behalen, aldus Hjalmar.

Los van het behalen van tijdwinst (waardoor HR zich met inhoudelijk relevante zaken kan bezighouden), biedt robotisering ook grote voordelen op het gebied van compliance, want alles is gelogd en geborgd en processen worden op dezelfde manier doorlopen.

Dankzij de nieuwe mogelijkheden kunnen we onze medewerkers voorzien van gebruikersvriendelijk ‘Employee Experience platformen’ een centrale plaats waar ze al hun werk- en HR-gerelateerde zaken vanuit een mooi ontworpen cognitieve interface kunnen regelen, terwijl de gebruiker wordt afgeschermd van gecompliceerde back-ends. Hjalmar: “Die nieuwe omgeving is intelligent, denkt met je mee en is contentgevoelig”.


Stappenplan: Hoe ga je zelf aan de slag met RPA en DPA?

 1. uitgangspunten opstellen
 2. systemen & processen in kaart brengen
 3. optimaliseren; check of stappen noodzakelijk zijn. Zo niet? Schrap ze!
 4. implementeren; welke kennis heb je in huis? Laat je een leverancier je het werk uit handen nemen? Kies dan een partij die automatiseren niet als doel op zich ziet, maar
 5. communiceren;  zorg dat de juiste mensen op de hoogte zijn, stel ambassadeurs aan, neem mensen mee met leuke films, blogs op intranet, et cetera.

Bekijk het webinar van IJK


Flowsparks: iedereen kan e-learning ontwikkelen!

Tijs van Straten van Flowsparks gelooft erg in het vereenvoudigen van de mogelijkheden om e-learnings te ontwikkelen. ‘Iedereen kan een e-learning ontwikkelen’, luidde dan ook de titel van zijn Webinar.

Om de drempels weg te halen en het mogelijk te maken dat mensen zonder technische of grafische kennis vanuit de inhoud een mooie micro-learning kunnen maken, biedt Flowsparks voorgedefinieerde ‘smart templates’ en formats aan. Ook mensen zonder didactische ervaring worden flink op weg geholpen door zogenaamde Learning formats, die didactisch al voorgedefinieerd zijn.

Een van de tips uit Tijs’ webinar: zorg vooral dat je in je learnings niet alleen aan het zenden bent, en creëer voldoende mogelijkheden voor interactie.


Kirkman: Change management: Hoe krijg je je organisatie in beweging?

“Iedereen ziet dat verandering nodig is, maar als het dichtbij komt, vinden mensen het lastig. Het vraagt ook veel van mensen”, aldus Britt Versteegh en Marije van Amstel van Kirkman Company. Dat veel mensen die worsteling herkennen, bleek tijdens de Webinarweek, want de bijdrage van Britt en Marije werd uiteindelijk het meest bezocht van alle webinars. 

Het webinar van Britt en Marije zat vol tips & tricks; ze wezen onder andere op factoren die ervoor zorgen dat veel verandertrajecten niet leiden tot het gewenste resultaat. Dat kan bijvoorbeeld komen door het feit dat trajecten vaak te grootschalig worden gemaakt, waardoor mensen door de bomen het bos niet meer zien.


Vier tips voor een succesvol verandertraject

Hoe kun je een verandertraject tot een succes maken? Britt en Marije gaven vier tips:

1 What’s in it for them?

Kijk goed wat het veranderverhaal voor iemand persoonlijk betekent en denk na op welk niveau je het verhaal vertelt.

2 Heldere en juiste doelen

Communiceer vooral goed waar je naartoe gaat en waarom je het doet. En: communiceer op het juiste niveau (bijvoorbeeld: het doel is niet om een systeem te implementeren, maar om meer inzicht te geven in je eigen performance)

3. Focus en definieer haalbare resultaten

Klinkt makkelijk, maar is moeilijk: Je wilt alles tegelijk, maar breng focus aan en maak het behapbaar. En: vier de resultaten en maak ze meetbaar.  

4 Kies voor een flexibele aanpak

Vaak wordt gewerkt op basis van uitgebreide roadmaps en gedetailleerde plannen die veel tijd en energie kosten. Kies liever heldere hoofddoelen en bouw ruimte in om bij te sturen.

Bekijk het webinar van Kirkman Company


Teampeak: Focus op groei in plaats van controle in de HR-cyclus

De ‘oude’ generatie die werk vooral associeert met zekerheid, is vervangen door een generatie die werk vertaalt naar zingeving, vertelde Miente Bakker van Talent Management Solutions. En die ‘shift’ heeft een grote impact op de manier waarop we moeten kijken naar de mensen in onze organisatie en naar een issue als performance management. ‘Focus op groei, niet op controle’, luidde dan ook de titel van Mientes bijdrage. Hij stond stil bij het begrip Growth Mindset van Carol Dweck: kijk naar wat iemand nog niet kan en hoe je hem/haar kunt helpen om dat te ontwikkelen.


Vijf pijlers voor een goed werkklimaat

Een goed werkklimaat bestaat uit vijf pijlers die hand in hand gaan met engagement en de drijfveren van medewerkers om zich te ontwikkelen:

 1. duidelijkheid
 2. uitdaging
 3. autonomie
 4. feedback
 5. teamgevoel

De app Teampeak ondersteunt ontwikkeling van mensen op teamniveau. Medewerkers kunnen bijvoorbeeld doelen delen met hun team. Collega’s kunnen elkaar vragen om een coaching op een thema waarin één van hen is gespecialiseerd. Of een medewerker kan zelf een cursus aanmaken, of een pizzasessie organiseren in de namiddag. Allemaal om de teamdynamiek te bevorderen.

Belangrijke takeaway van Mientes verhaal: ontwikkeling is absoluut niet alleen iets tussen medewerker en manager, het is iets is dat je met je hele team kan nastreven.

Bekijk het webinar van Teampeak


Connecting Expertise: Vergroot je toegang tot talent

Christophe Van Gysel ging in op het thema ‘Vergroot je toegang tot talent’. Ook midmarket organisaties worden geconfronteerd met de War for Talent, aldus Christophe en de traditionele wervingsvormen zijn vaak te traag en te duur.

Om het proces van het zoeken naar talent te versnellen, ontwikkelde Connecting Expertise een marktplaats van waaruit een aanvraag wordt uitgezet bij alle leveranciers en freelancers die hebben aangegeven dat ze gespecialiseerd zijn in het type profielen van die aanvraag. Het voordeel van zo’n marktplaats is dat kleine organisaties die voorheen niet konden meespelen nu de mogelijkheid krijgen om rechtstreeks een profiel voor te stellen zonder dat er veel marges tussen zitten.

Bovendien wordt competitie gecreëerd en dat leidt tot een druk op de prijzen. In zijn webinar ging Christophe nader in op deze en andere voordelen van de Connecting Expertise Marktplaats.

Bekijk het webinar van Connecting Expertise


Circlelytics Dialogue: Dialoog is de missing link voor verbinding en verandering

De vraag ‘hoe betrekken we onze mensen’ heeft voor iedere organisatie hoge prioriteit. En organisaties zijn vaak teleurgesteld over hetgeen technologie tot nu toe te bieden heeft, stelt Maurik Dippel van Circlelytics Dialogue. Dat komt onder meer omdat mensen moe zijn van oude technologie: ze zijn enquêtemoe en ze zijn veranderingsmoe.

Vanuit stress en een survivalmodus kiezen mensen voor kleine netwerken en halen ze ook verbinding uit die kleine netwerken. Dit vergroot het risico dat mensen los raken van het organisatieverband en dat ze sneller vertrekken.

Circlelytics Dialogue ontwikkelde een vorm om de dialoog met je medewerkers aan te gaan, die veel beter past bij de huidige situatie en die leidt tot werkelijke verbinding: een dialoog via korte, open vragen die intelligent in verschillende ronden wordt uitgerold. In zijn webinar legt Maurik uit hoe het werkt en hoe je verandertrajecten veel sneller en effectiever tot stand brengt.


Dialog: Van klassiek MTO naar sturen op engagement

In het Webinar van Stefan op de Woerd van Dialog stond het belang van de employee experience centraal. Uit onderzoek blijkt dat in Nederland maar 25 procent van de werknemers zich betrokken voelt bij de werkgever (wereldwijd is dat zelfs maar 15 procent).

Dat is best schokkend, als je bedenkt dat die betrokkenheid extreem belangrijk is. Kijk maar naar de cijfers: Betrokken teams hebben 81 procent lager ziekteverzuim, 43 procent lager verloop, maken 23% meer winst en kunnen rekenen op 10 procent meer klanttevredenheid, zo hield Stefan de toehoorders voor. Kortom: de allerbelangrijkste investering die je als organisatie kunt doen is investeren in de betrokkenheid van je mensen, dan volgt de rest vanzelf.

Stefan liet in zijn presentatie zien hoe je op een betere manier aan betrokkenheid kunt werken dan via de traditionele medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Die ‘klassieke’ MTO’s worden eenmaal per jaar afgenomen en voelen vaak als een ‘moetje’. Tot meer betrokkenheid leiden ze nauwelijks. In plaats daarvan kun je engagement surveys gebruiken, die je in hogere frequentie (bijvoorbeeld eenmaal per kwartaal) simpel en snel kunt uitzetten. Door minder vragen te stellen, verleid je mensen om meer context te bieden. En door de resultaten ook echt te gebruiken merken mensen dat hun input serieus genomen wordt.

Hoe werk je aan meer betrokken medewerkers

Belangrijke ‘takeaways’ als je gaat werken aan meer betrokken medewerkers

 • Investeer in de (rol van de) leidinggevende; verschillen in betrokkenheid tussen teams worden voor 70% bepaald door de direct leidinggevende
 • Veel engagementprogramma’s mislukken omdat HR zich eindverantwoordelijk voelt; HR moet faciliteren en aanmoedigen, maar de teams zelf zijn eindverantwoordelijk.

GITP: Bad hires en hoe je ze kunt voorkomen

Lolle Schakel van GITP ging in op de vraag hoe je ‘bad hires’ kunt voorkomen. GITP ontwikkelde een snelle en slimme selectietool Easy Select, die je in staat stelt om snel voldoende inzicht in kandidaten te krijgen en zo met meer zekerheid kunt beslissen of een kandidaat bij je past.

Op basis van een groot aantal data is het zogenaamde krachtenmodel ontwikkeld, dat antwoord geeft op de vraag wat voorspellers zijn van werksucces. 

Lolle benoemt drie krachten:

 • Daadkracht: een succesvolle medewerker werkt hard, focust op resultaat, ziet ideeën en pakt deze op
 • Verbindingskracht: een succesvolle medewerker is communicatief, fijn in de omgang en helpt anderen
 • Eigen kracht: een succesvolle medewerker is bestand tegen verandering en kan tegen een stootje; hij/zij is zelfverzekerd, evenwichting en niet snel ontmoedigd

Bekijk het webinar van GITP


Youseeq: Verklein de kloof tussen vast en flex

David Smeins en Mikan Huppertz van Youseeq gingen in op het belang om de kloof te verkleinen tussen vast en flex. Vaak zijn vast en flex apart geregeld en is informatie uit die verschillende delen onvoldoende inzichtelijk.

Het is moeilijk om goede data over flex te verkrijgen. Denk maar aan het moment dat een tijdelijke medewerker vertrekt: vaak is het dan lastig om te achterhalen wat die persoon precies deed.

Dat is een reëel probleem, want alleen met geïntegreerde data kun je een juiste beslissing nemen en bijvoorbeeld anticiperen op gaten die gaan vallen in je workforce.

Om de kloof tussen vast en flex weg te nemen, heeft Youseeq de verschillende silo’s bij elkaar gebracht Alle data wordt in één datapool verzameld en zo kunnen data uit verschillende silo’s gekoppeld worden en kunnen op basis van AI aanbevelingen worden gedaan.

Takeaway van David en Mikan: Er is vaak weerstand tegen totaaloplossingen, maar kijk naar de kansen die data bieden; open de ogen en kijk wat mogelijk is buiten de conventionele manier van werken.

Bekijk het webinar van Youseeq

 

Deel dit artikel
Dit artikel is 673 keer gelezen.

Reacties

 Laat een een reactie op dit artikel achter