Nieuws


12 december 2022

De volgende generatie HR-technologie volgens analist Holger Mueller


Tijdens UNLEASH World 2022 heeft analist Holger Mueller van Constellation Research deelnemers meegenomen in zijn visie op de volgende generatie HR-technologie. Hoe ziet die eruit en waar wijkt deze af van onze huidige kijk op #HRtech? Onze expert Ron Bosma was erbij en doet verslag.

Categorie: UNLEASH, Techniek algemeen
Geschreven door: Ron Bosma

Innovatie of iteratie?

holger muellerHR-technologie kent veel iteraties. Dagelijks worden er nieuwe versies van oplossingen en suites uitgebracht en er duiken steeds meer start-ups op met nieuwe inzichten over het aanpakken van bestaande HR-uitdagingen met behulp van technologie. Maar hoe ziet de volgende grote golf van echte innovatie eruit en in hoeverre zal deze afwijken van onze huidige kijk op HR-technologie?

Tijdens UNLEASH World 2022 heeft de wereldwijd toonaangevende analist Holger Mueller van Constellation Research deelnemers meegenomen in zijn visie op de volgende generatie HR-technologie.

Ontwikkeling vanuit praktijkbehoefte versus vanuit technologische mogelijkheden

Volgens Holger is er een duidelijk omslagpunt in de ontwikkeling van HR-technologie. Waar tot medio 2017 technologische ontwikkelingen in belangrijke mate gedreven werden vanuit de behoefte van de dagelijkse praktijk binnen organisaties is hier de laatste jaren een heel duidelijk kantelpunt waarneembaar.

De technologische (vaak onbeperkte) mogelijkheden als gevolg van bijvoorbeeld AI, Machine Learning, Big Data, Cloud computing etc. gaan zo snel dat organisaties veel meer op zoek zijn naar mogelijkheden voor het toepassen van deze nieuwe technologieën dan dat dit gedreven wordt door de dagelijkse operationele behoefte.

Drijfveren voor ontwikkeling werk en organisatie

Naast grote technologische ontwikkelingen vindt er ook een herijking plaats van hoe wij, mede als gevolg van bijvoorbeeld corona en de huidige krapte in de arbeidsmarkt, met zijn allen willen werken in de toekomst. Uiteraard mede gedreven door een aantal belangrijke macrotrends zoals globalisering, digitalisering, de vergrijzing en de samenwerking tussen mens en technologie.

Holger ziet een aantal belangrijke drijfveren voor zowel organisatieontwikkelingen als de wijze waarop werk in de toekomst wordt vormgegeven, zoals te zien in het schema hieronder:

Low code approach

9 drivers accelerationBelangrijke pijlers in de versnelling van organisatiebrede technologieontwikkelingen zijn natuurlijk de nieuwe manieren waarop toekomstige software ontwikkeld wordt, namelijk met Cloud technologie, Machine learning en softwareontwikkeling met de zogenaamde low code approach. Daarbij wordt software ontwikkeld zonder echt te programmeren en meer door ‘samen te stellen’ of te configureren.

Mooi voorbeeld is nieuwe salarisverwerkingssoftware die gebouwd is op het ‘Always On” principe. Daarbij worden mutaties direct doorberekend in plaats van via een maandelijkse verwerking op een vastgestelde datum in de maand.

Ook de (business) eindgebruikers zullen een steeds grotere stempel drukken op hoe en hoe snel organisatieontwikkelingen technologisch worden ondersteund. Uiteindelijk zal er weer een inhaalslag zijn, waarbij gebruikers leading zijn in plaats van de technologische mogelijkheden.

De 9 drijfveren voor “Future of Work volgens Holger

Naast deze brede technologieontwikkelingen schetst Holger ook Tech trends op het vlak van de toekomst van werk. Hij ziet negen drijfveren voor verandering.

9 drivers change the future work

Naast de bekende ontwikkelingen, zoals Agile werken, Talent Marketplaces en Skills Based HR, die we volop tijdens UNLEASH hebben teruggezien in alle presentaties, zien we hier ook een aantal nieuwe ontwikkelingen.

DAO en Smart Contracts

De zogenaamde “Decentralised Autonomous Organisation (DAO)” organisatievorm. Geïnspireerd door de Blockchain-benadering worden organisaties volledig (online) gedecentraliseerd op basis van gedeelde besluitvorming zonder (sterke) centrale sturing. Deze organisaties worden gerund door businessregels gecodeerd als computerprogramma's, de zogenaamde ‘smart contracts’ of 'slimme contracten'.

De regels die een DAO gebruikt om financiële transacties en programmaregels op te slaan, worden gehandhaafd op een blokketen of blockchain. Er zijn inmiddels verschillende voorbeelden van dit businessmodel in de crypto-industrie zoals Dash. De precieze juridische status van dit soort organisaties is nog onduidelijk.

Web 3.0

Web 3.0 is op dit moment nog in concept, maar wordt gezien als de volgende fase in de ontwikkeling van ons huidige internet, waarbij zeggenschap over onder meer persoonlijke data (online assets), zoals de ‘Self Sovereign Identity’, een belangrijke rol speelt en bedrijven de mogelijkheid biedt nieuwe businessmodellen en dienstverleningsmodellen te ontwikkelen en van daaruit nieuwe samenwerkingsverbanden.

De DAO en Web3.0 ontwikkelingen lijken nog ver weg, maar zullen zeker invloed hebben op de nieuwe generatie organisaties en hoe “werken” binnen dergelijk organisaties wordt georganiseerd. Al met al genoeg ontwikkelingen die volgens Holger HR technologie van iteratie naar innovatie zal brengen.

Deel dit artikel
Dit artikel is 762 keer gelezen.

Reacties

 Laat een een reactie op dit artikel achter