Nieuws


3 november 2022

Het is tijd om HR echt te ontketenen, zegt Gary Bolles tijdens UNLEASH


Organisaties van de toekomst zullen heel anders zijn dan die van het verleden. En in die organisatie heeft ook HR een hele nieuwe rol. Dat stelde Gary Bolles, voorzitter toekomst van werk bij de wereldwijde ‘Singularity University’, in zijn eindspeech tijdens UNLEASHworld 2022. Hoe ziet de toekomst van werk en die andere rol er dan uit volgens hem?

Categorie: UNLEASH, Cultuur
Geschreven door: Username: Nienke doesn't exist or feufield is not set

gary bollesGary Bolles is voorzitter toekomst van werk bij de wereldwijde ‘Singularity University’, een organisatie en denktank die als doel heeft om technische innovaties op een positieve manier te leren gebruiken. In zijn eindspeech tijdens UNLEASHworld 2022 in Parijs gaf hij zijn visie op hoe HR met een andere mindset, skillset en toolset zich kan ontketenen van de traditionele HR-aanpak.

Gary Bolles start met het standpunt dat organisaties van de toekomst heel anders zullen zijn dan die van het verleden. Ze zullen niet worden gedefinieerd door "massieve muren", maar in plaats daarvan als een "stroom van talent" met "het ongelooflijke vermogen van mensen die hun energie kanaliseren om waarde te creëren voor organisaties".

"Mijn hoop voor de toekomst is dat de organisatie de ‘hele persoon’ is, het is een groep mensen die allemaal hun vermogen volledig begrijpen om problemen voor de organisatie op te lossen", aldus Bolles.


88dfdbd8-0f36-d1d1-b350-7dbb9cd65f88


De rol van de traditionele manager verdwijnt

In deze context zal de traditionele rol van managers of supervisors verdwijnen - ze zullen worden vervangen door een "teamgids". In deze nieuwe rol is het niet vereist om alle antwoorden te weten, in plaats daarvan stellen de teamgidsen de juiste vragen aan hun team van deskundige probleemoplossers. Dit democratiseert organisaties, want: "wanneer er een probleem moet worden opgelost, kan iedereen binnen de organisatie deel uitmaken van het proces om die problemen op te lossen". Bovendien is het volgens Bolles van cruciaal belang dat "iedereen binnen de organisatie begrijpt hoe hun energie waarde creëert voor de organisatie" en de bedrijfsresultaten.

De nieuwe regels voor de werkplek bepalen

Hoe beïnvloedt dat de rol van HR, als organisaties in de komende drie decennia transformeren?

Bolles is heel duidelijk: "Don't just tweak HR, unleash it".

unleash openingsspeechOm dit te doen, moet er een verschuiving plaatsvinden in de mindsets, skillsets en toolsets die organisaties gebruiken.

Het is cruciaal om iedereen in een organisatie uit de dagelijkse denkwijze te krijgen en zich te laten concentreren op wat komen gaat, of het ‘never normal’, zoals Peter Hinssen het noemde in zijn UNLEASH openingsspeech op woensdag.

We leven door exponentiële verandering - we zien meer en meer zogenaamde "zwarte zwaan" -gebeurtenissen, of grote verschuivingen, dan ooit tevoren. “Mijn vriendin, Shelly Palmer, heeft een geweldige uitspraak: ‘Vandaag is de langzaamste dag van de rest van je leven’”, vertelde Bolles.

Als gevolg hiervan moet iedereen zijn denkwijze veranderen om beter om te kunnen gaan met constante verandering en verstoring; individuen moeten ook hun vaardigheden en toolsets aanpassen.

De 6 W’s in de toekomst van werk

Om de nieuwe manier van werken in de toekomst te begrijpen, gebruikt Bolles de 6 W’s; Wat, Waar, Wanneer, Wie, ‘hoW’ en Waarom. Hij geeft een heldere toelichting hierop door eerst de eerste 5 W’s uit te werken in twee voorbeelden, voor twee verschillende situaties waarin werk nu en in de toekomst flexibel moet kunnen worden ingevuld.6 ws

De zesde W is van Waarom. Daar draait het in feite allemaal om. Waarom moeten we HR ontketenen om de nieuwe wereld van werk aan te kunnen? Bolles verklaart dat vanuit een heel duidelijke uitleg over het verschil in generaties.

In deze slide zie je 4 alternatieve niveaus van de behoeftepiramide van Maslow. Oudere generaties zien werk bottom-up, vanuit de persoonlijke financiële noodzaak om te werken. Door het internet en social media is de wereld heel klein geworden en gaat het de jongere generaties veel meer om het grotere doel van de mens op aarde, om klimaatproblemen en andere crisis en over de ‘purpose’ van de organisatie. Zij kijken veel meer top-down naar werk en vinden geld veel minder belangrijk dan dat grotere doel.

conclusieAl met al een zeer interessante afsluiter van UNLEASH, met een spreker die echt een verhaal heeft gebracht aangepast op het publiek. Uiteraard heeft Bolles nog veel meer goede slides laten zien, hopelijk kunnen we die binnenkort ook delen.

Deel dit artikel
Dit artikel is 706 keer gelezen.

Reacties

 Laat een een reactie op dit artikel achter