Nieuws


22 september 2022

Onderzoek Lucid maakt uitdagingen bij digitaal samenwerken concreet


Meer dan de helft van de werknemers vindt de digitale samenwerking die is ontstaan tijdens de coronacrisis nuttig, blijkt uit onderzoek van Lucid. Veel van hen verwachten dat virtuele vergaderingen de norm gaan worden. Wel worden er een aantal tekortkomingen van de samenwerking genoemd.

Categorie: Onderzoek
Geschreven door: HRTech Redactie

mediamodifier-yx17UuZw1Ck-unsplash

Uit het internationale onderzoek ‘The Way We Collaborate 2022’ in opdracht van Lucid Software, een leverancier van software voor visuele samenwerking, blijkt dat ruim de helft van de respondenten digitale samenwerking nuttig vindt.

Desondanks typeert een veel kleiner deel van hen digitale samenwerking als “boeiend” (37 procent), “bijzonder effectief” (31 procent) of “van cruciaal belang” (23 procent). In Nederland is iets minder dan de helft (45 procent) van de respondenten overtuigd van het nut van digitale samenwerking, en zijn ze nog minder scheutig met de typeringen “boeiend” (20 procent) en effectief (17 procent).

Digitaal samenwerken komt op stoom

Volgens het rapport voelen werknemers zich inmiddels wel meer op hun gemak bij virtuele vergaderingen. 90 procent verwacht dat het de norm zal zijn in de nabije toekomst. 87 procent van de respondenten voelt zich sinds de uitbraak van de pandemie op zijn gemak bij digitale samenwerking in het algemeen. Nederland ligt hier wat onder, met respectievelijk 84 procent die virtuele meetings als norm verwacht en 70 procent die zich comfortabel voelt bij digitaal samenwerken.

Sleutelrol bij teamwork en teamcultuur

Daarnaast vinden de respondenten dat digitale samenwerking een sleutelrol vervult in teamwerk en de teamcultuur. Gemiddeld 80 procent zegt dat virtueel samenwerken met teamleden cruciaal is om hun werk effectief te kunnen doen. 79 procent zegt dat hun organisatie gebruikmaakt van virtuele vergaderingen om multidisciplinaire samenwerking mogelijk te maken. Wederom liggen de scores in Nederland wat lager met respectievelijk 73 procent en 74 procent.

Meer interactie met stillere collega’s

De beschikbaarheid van samenwerkingstools voor de hybride werkplek heeft gezorgd voor verbeterde communicatie en actieve deelname van voorheen minder zichtbare medewerkers. 67 procent van de respondenten zegt dat collega’s die normaliter nooit iets van zich lieten horen tijdens virtuele vergaderingen, opeens wel ideeën deelden. Waar in Duitsland dit percentage nog hoger lag, lijken de tools in Nederland minder verschil te maken. Hier zag 55 procent meer interactie van ‘stillere’ collega’s. Gemiddeld 78 procent zegt dat de chatfunctie hun participatievermogen verbetert. Met 69 procent zijn Nederlanders hier ietsje minder van gecharmeerd. 

Uitdagingen en nieuwe samenwerkingsstijlen

Terwijl werknemers zich aan de hypergedigitaliseerde werkplek aanpassen blijkt dat er nog altijd sprake is van tekortkomingen op het gebied van samenwerking:

  • 63 procent zegt minimaal één probleem te ondervinden met de huidige samenwerkingstechnologieën en heeft behoefte aan gebruiksvriendelijkere tools
  • 72 procent zegt tijdens virtuele vergaderingen te multitasken.
  • 45 procent ziet het ontbreken van duidelijke samenwerkingsafspraken of een vergaderagenda als een probleem.
  • 47 procent heeft behoefte aan betere manieren om tijdens vergaderingen belangrijke (actie)punten bij te houden. In Nederland ligt deze behoefte met 57 procent zelfs nog een stuk hoger.

Technologie biedt oplossing

Positief is dat de respondenten kansen zien liggen voor technologie om een oplossing te bieden voor de problemen die zij ervaren. Twee derde deed suggesties voor het optimaliseren van de digitale samenwerking, zoals het bieden van betere ondersteunende functies voor vergaderingen en het integreren van andere applicaties en software.

Onderzoeksmethodiek

De enquête werd in opdracht van Lucid Software uitgevoerd door The Harris Poll in november 2021. De resultaten zijn gebaseerd op de antwoorden van 3.012 respondenten in Australië, Duitsland, Groot-Brittannië, Nederland en de Verenigde Staten. De respondenten werkten fulltime en namen tijdens een gemiddelde werkweek aan minimaal één virtuele vergadering deel.

Deel dit artikel
Dit artikel is 27 keer gelezen.

Reacties

 Laat een een reactie op dit artikel achter