Nieuws


12 juli 2022

Skills en skillspaspoort als succesfactor op een krappe arbeidsmarkt


Matches op de arbeidsmarkt kunnen makkelijker gemaakt worden door uit te gaan van taken en skills in plaats van beroepen en opleidingen. En een skills-paspoort dat de beschikbare vaardigheden van werkenden vastlegt, verkleint de kans op mismatches. Dat blijkt volgens TNO en CBS uit de zesde editie van hun publicatie Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt (DNA VI).

Categorie: Onderzoek, Recruitment, Learning & Development, Assessments & Matching, Persbericht, Talent Marketplace
Geschreven door: HRTech Redactie

kelly-sikkema--NY2yXT2EOE-unsplash

“DNA VI is een stap voorwaarts in het beter begrijpen van de rol van taken en vaardigheden als succesfactor op de arbeidsmarkt”, schrijven de samenstellers in een persbericht. “Uit het onderzoek in DNA VI is op te maken dat een focus op taken en vaardigheden waardevolle inzichten biedt. Meer inzicht in veranderingen in het takenpakket maakt het makkelijker om de gevolgen voor de benodigde kennis en vaardigheden van werkenden in kaart te brengen.”

Verandering taken en vaardigheden monteurs

“De zesde editie laat zien dat de taken die werkenden uitvoeren en de vaardigheden die hiervoor nodig zijn, de afgelopen jaren zijn veranderd. En die veranderingen zetten zich, mogelijk versneld door de COVID-19-crisis, naar verwachting de komende jaren voort.”

Een concreet voorbeeld is het werk van monteurs. DNA VI keek naar de invloed van technologische ontwikkelingen op het werk van monteurs in de agrifood- en netbeheer-sector. De resultaten laten zien dat monteurs in de toekomst steeds meer data moeten invoeren en gebruiken bij onderhoud en reparatiewerkzaamheden. Ook moeten ze meer samenwerken met andere vakgebieden zoals leveranciers. De skills die de monteurs nu al nodig hebben blijven van belang, maar daarbij hebben monteurs meer (basale) digitale, analytische en communicatieve skills nodig.

Arbeidsmarkt organiseren rond taken en vaardigheden

Zowel het onderwijs als werkgevers, werknemers en werkzoekenden hebben in theorie baat bij een focus op vaardigheden en taken, zeggen TNO en CBS.

Door uit te gaan van taken en skills in plaats van beroepen en opleidingen, kunnen matches op de arbeidsmarkt makkelijker gemaakt worden. Werkzoekenden en werkgevers kunnen hiervan profiteren, zeker op een krappe arbeidsmarkt. Zij die niet over de juiste diploma’s beschikken maar wel over de juiste vaardigheden, hebben meer kans om passend werk te vinden bij een focus op vaardigheden in plaats van op diploma’s. Werkgevers kunnen door een focus op de taken die moeten worden uitgevoerd en de daarvoor benodigde vaardigheden gemakkelijker geschikte kandidaten vinden dan wanneer ze alleen uitgaan van behaalde diploma’s.

Skills vastleggen in skills-paspoort

Informatie over de gevolgde opleiding is niet altijd voldoende om te bepalen of iemand over de juiste vaardigheden beschikt, vooral als werkenden hun opleiding lang geleden hebben afgerond. Daarnaast doen werkenden niet alleen vaardigheden op tijdens de opleiding, maar ook daarna. Bijvoorbeeld door het volgen van trainingen en cursussen naast het werk en door ervaringsleren in het werk zelf. Een skills-paspoort is een instrument om de beschikbare vaardigheden van werkenden vast te leggen.

Lees ook: Een skillspaspoort is nog ambitieuze stip op de horizon volgens TNO onderzoek
 

Behoefte aan skillspaspoort

In DNA VI is gekeken naar de behoefte aan een skillspaspoort onder werkgevers en werkenden. Zowel werkgevers als werkenden is gevraagd of ze een skills-paspoort een goed idee vinden en of ze er gebruik van zouden willen maken. Vooral werkenden die zelf een mismatch ervaren tussen hun eigen skills en de skills die nodig zijn voor het werk, blijken positief over zo’n paspoort. Werkgevers zijn enthousiaster over dit idee als er sprake is van een mismatch van skills bij het huidige personeel.
 

Publicatie Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt (DNA VI)

In de zesde editie van Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt (DNA VI), eind juni gepubliceerd door CBS en TNO, staan ook bijdragen van onderzoekers van ROA (Universiteit Maastricht), Open Universiteit, Centerdata en SEO Economisch Onderzoek.
De publicatie is te vinden in het Tijdschrift voor ArbeidsvraagstukkenVolume 38, Issue 2 | Amsterdam University Press Journals Online (aup-online.com)

Deel dit artikel
Dit artikel is 1589 keer gelezen.

Reacties

 Laat een een reactie op dit artikel achter