Nieuws


7 mei 2021

Autoriteit Persoonsgegevens publiceert het OR-privacyboekje


Werkgevers verwerken veel persoonsgegevens van hun werknemers. En nu veel mensen thuiswerken, zijn sommige werkgevers extra geïnteresseerd in manieren om hun personeel te monitoren. Rekening houden met hun privacy is daarom uiterst belangrijk. Een relevant boekje niet alleen voor de ondernemingsraad (OR), maar voor iedereen die bij een HRTech implementatie betrokken is, HR zelf, leveranciers en consultants!

Categorie: Persbericht, AVG-GDPR
Geschreven door: HRTech Redactie

AP_logo_compleetOR-privacyboekje

Om de OR te ondersteunen heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een handreiking gemaakt: het OR-privacyboekje. Vorige week heeft de AP dit boekje aangeboden aan de Sociaal-Economische Raad (SER). De SER heeft als wettelijke taak de medezeggenschap in bedrijven en organisaties te bevorderen. De handreiking gaat in op de volgende onderwerpen:

  1. Hoe bepaalt u als OR of u instemmingsrecht heeft? Wat zijn persoonsgegevens bijvoorbeeld precies? En wanneer is er sprake van een verwerking?
  2. Wat zijn de belangrijkste privacyregels uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)? En welke vragen kunt u als OR stellen om te checken of de plannen van de werkgever AVG-proof zijn?
  3. Welke toetsingsvragen kunt u als OR stellen als de werkgever van plan is een personeelsvolgsysteem te gaan gebruiken?

Personeelsvolgsysteem

Praktisch alle #HRTech tools die je gebruikt vallen onder de invloed van de AVG omdat ze 'personeelsgegevens verwerken'. Niet allemaal zijn ze daarbij even zwaar. Die zwaardere categorie zijn de personeelsvolgsystemen. Daarbij gebruiken werkgevers systemen die gericht zijn op – of geschikt zijn voor – waarneming van werknemers of controle van hun aanwezigheid, gedrag of prestaties.

Voorbeelden hiervan zijn cameratoezicht, gps-systemen in (vracht)auto’s, wearables (zoals een smartwatch) en software die bijvoorbeeld toetsaanslagen, e-mailverkeer en/of internetgebruik van werknemers registreert.

Goed werkgeverschap

Het is van belang dat werkgevers hierover open en duidelijk zijn tegen hun werknemers. Bij goed werkgeverschap hoort immers dat werkgevers netjes omgaan met de persoonsgegevens van hun werknemers. De OR kan hierbij een groot verschil maken.

Instemmingsrecht OR

De OR heeft instemmingsrecht bij regelingen waarvoor persoonsgegevens van werknemers worden verwerkt en in het bijzonder bij personeelsvolgsystemen.

Om zo’n – mogelijk voor het personeel heel ingrijpende – regeling goed te kunnen beoordelen, is het belangrijk dat de OR goed voorbereid is. En waar nodig kritische vragen aan de werkgever stelt. Het OR-privacyboekje kan daarbij helpen. Daarin staan vier concrete toetsingsvragen die je als OR kunt gebruiken om te bepalen of een nieuwe #HRTech tool instemmingsrecht geeft.

Download hier het 14 pagina's tellende OR-privacyboekje van de AP.

 

Dossier: Privacy & HRTech
Alle relevante informatie rond 'Privacy & HRTech': artikelen, aanbieders, debinars en onze Privacy HRTech experts.

Deel dit artikel
Dit artikel is 962 keer gelezen.

Reacties

 Laat een een reactie op dit artikel achter