Nieuws


20 mei 2020

Reboarden: herontwerp je werk om corona heen met coronaworkarounds


Opstarten en doorwerken tijdens de coronacrisis. Hoe doen we dat gezond, productief en verantwoord? Hoe kunnen we slim om covid-19 heen werken? De NSvP heeft in samenwerking met eelloo (Siebren Houtman), Ton Wilthagen (Universiteit Tilburg) alvast 65 innovatieve en werkbare oplossingen in beeld gebracht gekoppeld aan een beroepenmonitor.

Categorie: On/-offboarding, Assessments & Matching, Persbericht, Corona
Geschreven door: eelloo

Op de website Corona Workarounds zijn fysieke, technologische en organisatorische oplossingen die kunnen helpen om werktaken minder coronagevoelig te maken.

 coronaworkarounds

Om het virus heen werken

De verschillende initiatiefnemers hebben belangeloos een kennistool gecreëerd: de site www.coronaworkarounds.nl geeft voor 965 beroepen inzicht in de corona-gevoeligheid op taakniveau. Dit gebeurt op basis van het Amerikaanse Occupational Information Network (O*NET), dat als internationale standaard geldt en door eelloo is omgezet naar een Nederlandse beroepenmonitor. De koppeling tussen beroepen en taken enerzijds en de corona-gevoeligheid anderzijds biedt de mogelijkheid op taakniveau mogelijke oplossingen te bekijken én te delen.

965 beroepen, 41 taakgroepen, 65 workarounds

Herontwerp het werk om het virus heen

Het achterliggende idee is dat de corona-gevoeligheid in hoofdlijnen bepaald wordt door twee factoren: de plaatsafhankelijkheid en het vereiste intermenselijk contact. De Corona Workarounds zijn dan slimme fysieke, technologische en organisatorische oplossingen die kunnen helpen om werktaken minder coronagevoelig te maken. Veel is inmiddels geschreven over looproutes, plexiglas en drive-in evenementen, maar er is vanuit taakherontwerp nog veel meer mogelijk. Hoe bundel je taken zo dat je zo min mogelijk hoeft te reizen? Hoe herstructureer je het werk zodanig dat het in kleine slimme teams kan worden uitgevoerd, en het aantal contacten wordt beperkt? Zijn combinatiebanen mogelijk tussen de Zorgsector en de Horeca, zodat een sterke stijging van de vraag in de ene sector kan worden opgevangen vanuit een andere sector?

productief-en-gezond-doorwerken
 

Lees hier meer over het initiatief en om in contact te komen met eelloo.

Deel dit artikel
Dit artikel is 1132 keer gelezen.

Reacties

 Laat een een reactie op dit artikel achter