Nieuws


30 december 2019

Digitaal leren(d) leven


Vraag aan een willekeurig persoon wat hij of zij op persoonlijk vlak in een baan zoekt en je zal een antwoord krijgen als “uitdaging” of “ontwikkeling”. Een goede werksfeer en een goed salaris zijn uiteraard belangrijk, maar mensen hebben de wil om nieuwe dingen te leren. Toch zijn we nog lang niet zo ver dat we ons leven lang leren.

Categorie: Onderzoek, UNLEASH, Learning & Development
Geschreven door: HRTech Redactie

LerendLevenDe ontwikkeling van de meeste mensen in de Westerse wereld is in de eerste jaren van hun levens vrijwel identiek: de eerste opvoeding komt van de ouders, vervolgens ontwikkelen ze zich in het lager onderwijs en worden ze groot op de middelbare school. Op de universiteit of hogeschool worden ze vervolgens specialisten. Daarna gaan ze werken en in sommige gevallen stopt de ontwikkeling dan. Waarom?

Leren doe je op ieder moment. Zelfs zonder erbij stil te staan, zijn er elke dag momenten waarop je nieuwe informatie binnenkrijgt, nieuwe ervaringen meemaakt en jezelf ontwikkelt en dus groeit als mens. Dat we daar niet altijd bij stil staan heeft vooral te maken met het feit dat we bewuster moeten leren te leren. Dit concept, wat ook terugkomt in het boek Levend Leren van Niels Huismans, is een uitgangspunt dat door meer bedrijven omarmt zou moeten worden, met name omdat een constante focus op persoonlijke groei en ontwikkeling ook de weg is naar succes voor de organisatie.

De mogelijkheden zijn er

Om die omslag op maatschappelijk- en bedrijfsniveau te maken, moet er gekeken worden naar de mogelijkheden die er zijn en naar hoe we die mogelijkheden extra kunnen benutten. Dankzij de innovatie en digitalisering zijn er steeds meer toegankelijke tools die je zowel als mens en als professional laten groeien. De manier van leren verandert daardoor, en dat zorgt ervoor dat niet alleen mensen moeten veranderen, maar ook de organisaties erachter.

Kijk bijvoorbeeld naar HRTech. Dit heeft zich vooral het afgelopen decennium parallel aan de opkomst van het internet ontwikkeld tot een vakgebied waarbij de ontwikkeling van een individu kan worden gestimuleerd door de meest uiteenlopende technologische tools. En die ontwikkeling van het individu komt weer ten goede aan het bedrijf: als de een leert, groeit de ander.

Toch ontbreekt er nog wat

Goed, de mogelijkheden zijn er dus. Maar wat is er nodig om “een leven lang leren” tot het credo van de werkende mens in het volgende decennium te maken? We moeten daarbij kijken naar de rol de overheid en het bedrijfsleven.

Er wordt momenteel al intensief onderzoek gedaan naar in hoeverre overheden klaarstaan om hun burgers de mogelijkheid te geven hun leven lang (digitaal) te leren. Dit onderzoek, uitgevoerd door het Centrum voor Europese Beleidsstudies (CEPS), schrijft: “Digitalisering - of de transformatie van processen door nieuwe digitale technologieën - verandert de vaardigheden die nodig zijn om te werken en te leven, maar ook hoe we onze vaardigheden en opleiding verwerven, beoordelen en demonstreren.” Door dit soort onderzoeken helpt de overheid de bewustwording vergroten in die transformatie naar een digitalere samenleving. Vooral de snelheid waarmee automatisering bepaald werk overneemt maakt het noodzakelijk om continue, je leven lang, nieuwe vaardigheden te leren. De vaardigheden die je op school leerde zijn niet langer genoeg om 40-50 jaar toegevoegde waarde op je werk te leveren.

Een cultuuromslag

UNLEASH_Janina_KugelsZoals wel vaker, lopen grote bedrijven al wat voor op dit gebied. Zoals blijkt , lid van de Raad van Bestuur bij Siemens en hun voormalig global CHRO, worden er bij dit Duitse bedrijf mensen opgeleid volgens het nieuwe concept van leren: geen tweedaagse cursus, maar een ononderbroken, voornamelijk digitaal, leerproces. Er worden bij het bedrijf miljoenen uitgetrokken om een nieuwe generatie leiders klaar te stomen, voor een “structurele verandering in de wereld van werk.” Siemens laat daarmee zien dat de meeste tools er al zijn: er is alleen een cultuuromslag nodig om ze ten volle te benutten.

Bij UNLEASH in Parijs zei Kugel hierover “That is not an easy task. No organisation in this world will ever reach whatever they have on their business agenda if they do not invest in continuous learning and in continuous personal development.” Hier ligt dus bij uitstek een rol voor HR, om facilitator van een leven lang leren te worden.

Deel dit artikel
Dit artikel is 781 keer gelezen.

Reacties

 Laat een een reactie op dit artikel achter