Nieuws


17 september 2019

HR Tech selecteren met de VroomHR selectietool


Het is een bekende uitdaging: uit het grote aanbod van aanbieders en mogelijkheden de juiste HR Tech selecteren. Consultancy partner VroomHR is al 25 jaar actief in het selecteren van de best passende HR-technologie voor haar klanten en herkent dit probleem. Om die reden heeft VroomHR de kennis en vooral de resultaten uit alle selectietrajecten van de afgelopen jaren doorontwikkeld tot een eigen VroomHR selectietool. 

Categorie: Onderzoek, HR Administratie, Salarissen, HRTech selecteren
Geschreven door: HRTech Redactie

HR Tech selecteren op basis van actuele marktinformatie

Actuele en relevante marktinformatie is essentieel om de juiste HR Tech te selecteren. Met het selecteren, implementeren en optimaliseren van HR-technologie als core business heeft VroomHR al talloze organisaties geholpen. Maar alle opgedane kennis van die selectietrajecten worden ook al jaren vastgelegd. Door middel van een BI-tool wordt al deze kennis nu ontsloten in de VroomHR selectietool.

Zo valt uit de meer dan honderd HR & Payroll selecties van de afgelopen vijf jaar op te maken dat een aantal leveranciers in twee van de drie selecties ook daadwerkelijk wordt gekozen. Maar er zijn ook een aantal leveranciers die altijd op de tweede plaats eindigen. Ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd en daarvoor is ook een samenwerking met HRTech Review van belang. De oplossingen in de HRTech Arena zijn ook opgenomen in de database van VroomHR. De top 10 ziet er als volgt uit:

(full screen openen met pijltjes rechtsonder)

Naast een actuele kijk op de ontwikkelingen op het gebied van HR Tech wordt in de VroomHR selectietool dus ook het trackrecord van elke oplossing of leverancier geborgd voor toekomstige overwegingen van klanten. 

Een stabiele lijst met leveranciers

Van oorsprong selecteerden organisaties die alleen in Nederland actief zijn ook een Nederlandse leverancier. Door het opkomen van cloud/SaaS technologie en andere innovaties zijn de laatste jaren ook veel meer buitenlandse partijen de Nederlandse markt opgekomen. Aangezien de markt volop in beweging is, zijn er nog niet voor alle partijen ook selectieresultaten beschikbaar.

In dit artikel duiken we dieper in op het domein waar VroomHR al 25 jaar ervaring in heeft opgedaan: Geïntegreerde HR & Payroll systemen voor Nederland. In het segment vanaf 250 tot 10.000 medewerkers betreft dit een redelijk stabiele lijst met leveranciers om HR Tech te selecteren.

De spelers in het HR & Payroll (HRP) domein

In dit domein van HR & Payroll bevinden zich 26 leveranciers die een combinatie van HR-administratie en salarisverwerking bieden voor werknemers in Nederland. Het gaat hier om een geïntegreerde oplossing voor e-HRM, personeelsinformatie en salarisadministratie.

Selecteren via een ‘long list’ en een ‘short list’

In de VroomHR selectietool wordt er op basis van de klant specifieke criteria een longlist opgesteld van maximaal 10 oplossingen of combinaties. In de vervolgstap van het HR Tech selecteren kan marktconsultatie nodig zijn om op alle klantrelevante punten een beter onderscheid te kunnen maken. Hierdoor komen we tot een shortlist van maximaal 4 HR Tech oplossingen.

 Top5 cirkel Afas

In bovenstaand voorbeeld is Afas links geselecteerd en is rechts te zien hoe vaak, in de trajecten waar Afas bij de laatste 5 zat, zij op welke positie terecht zijn gekomen. Bijvoorbeeld 42,86% als eerste (op dit moment, want de grafieken worden real-time bijgewerkt met nieuwe data)

* Ondertussen heeft Visma uit Noorwegen het Nederlandse Raet overgenomen.

HR Tech selecteren: van short list naar definitieve keuze

De gegadigden op de shortlist passen in de basis, maar in de vervolgfase worden deze opties nog uitvoeriger met elkaar vergeleken. Er wordt een offerte aangevraagd en meestal beantwoorden de leveranciers aan alle klant specifieke eisen en wensen. Dit zijn allemaal nog vrij feitelijke instrumenten. Vervolgens worden meestal de Proof of Concept en User Experience ingezet om tot een goed oordeel te komen hoe de verschillende oplossingen werken. Ook kan er op die manier getoetst worden of er een culturele fit tussen leverancier, eventuele implementatiepartner en klant is.

Al deze klantbeoordelingen, bevindingen en eindstanden worden bijgehouden in de selectietool. Hierdoor kunnen de ervaringen worden meegenomen in toekomstige adviezen. HR Tech selecteren wordt zo steeds makkelijker.

Wesley van der Blom, mede-initiatiefnemer van de VroomHR selectietool, zegt hierover: “De uiteindelijke winnaar in een traject is vooraf moeilijk te voorspellen. Elke klantcasus is verschillend en soms spelen persoonlijke voorkeuren van invloedrijke stakeholders ook een rol. Wij gebruiken onze selectietool om de klant ambities te vertalen naar een oplossingsscenario. Een ontwikkeling is bijvoorbeeld de internationale context van onze klanten. Ook de HR-agenda is van invloed als het gaat om Performance, Talent en Succession Management. De keuze bepalende criteria van de klant zijn doorslaggevend en worden objectief vertaald naar concrete mogelijkheden beschikbaar in de markt. Op die manier dragen wij bij aan het realiseren van HR-ambities.”

De ‘ontsluiting’ van de VroomHR marktkennis in de selectietool is net een aantal maanden ‘live’ en wordt na ieder selectietraject dat VroomHR afrondt bijgewerkt. Met enkele tientallen projecten per jaar zal de tool een steeds grotere toegevoegde waarde bieden in adviezen bij het selecteren van HR Tech.

Wilt u meer weten over de VroomHR selectietool of heeft u vragen? Neem dan contact op met Wesley van der Blom

Deel dit artikel
Dit artikel is 1348 keer gelezen.

Reacties

 Laat een een reactie op dit artikel achter