Nieuws


20 juni 2018

De #HRTech "domein" classificatie


In onze aanbiedersgids vind je al bijna 150 aanbieders van #HRTech. Om deze HR technologie in te delen maken we gebruik van door ons gedefinieerde domeinen, die uiteraard aansluiten bij andere indelingen in de markt. Om geen verwarring te krijgen over de betekenis van een domein hebben we de gids uitgebreid met omschrijvingen per domein.

Categorie: Recruitment flex, Recruitment, On/-offboarding, Achtergrond Screening, Arbeidsvoorwaarden, Declaraties, HR Administratie, HR Analytics, Learning & Development, Strategische personeelsplanning, Prestatiemanagement, Salarissen, Assessments & Matching, Dagplanning
Geschreven door: HRTech Redactie

sociale-technologieOp #HRTech Review vind je generieke software die is in te zetten bij 'eindgebruikers', het MKB of de bij de afdeling HR/Personeelszaken. Software specifiek voor bijvoorbeeld uitzendbureau's vind je bij ons niet. Kijk daarvoor bij onze partner RecruitmentTech. Voor branche specifieke Dagplanning & Tijdregistratie software kijk bij onze partner Planbizz.

Bij het filteren in de aanbiedersgids zie je de domeinen lijst met nu 14 domeinen.  Om alles in één overzicht te kunnen zien en lezen hieronder alle domein beschrijvingen, zoveel mogelijk in logische volgorde.

HR Analytics

Van gewone rapportage, beschrijvende analytics, naar analyses/diagnosticeren, verder naar voorspellen/trends en als hoogste voorschrijvende niveau waar je kunt beïnvloeden wat er gaat gebeuren door het koppelen met andere, niet HR, databronnen.

Dit domein als eerste juist omdat het voor alle onderstaande domeinen het beste is om eerst te bedenken wat je er mee wilt bereiken en hoe je dat gaat meten.

Recruitment vast

Recruitment tools voor vaste contracten van (on)bepaalde tijd zijn er in vele soorten en maten. De basis is het ATS, Applicant Tracking System. Binnen het ATS zijn vele 'plugins' te krijgen. Voor een overzicht daarvan kijk op recruitmenttech.nl. Daarnaast zijn er aparte modules voor referral recruiting, talentpools en recruitment marketing oplossingen om alle kanalen en recruitment processen op efficiëntie en effectiviteit te kunnen meten.

Recruitment flex

Recruitment tools voor eindgebruikers voor het werken met flexwerkers is een deels andere tak van sport dan recruitment tools voor vaste medewerkers. Beide kunnen bv Talentpool oplossingen kennen. Daarnaast heb je het VMS, Vendor Management Systeem, om leveranciers, dus bureaus en zelfstandigen, te managen op contracten, uren en facturen. Je hebt ook aparte FMS, Freelance Management Systemen, waarin je rechtstreeks, zonder VMS, met freelancers kunt werken. Een andere contract vorm is SoW, Statement of Work, waarbij je niet op uren maar op prestatie tegen een vaste prijs werkt. En Marktplaats software, voor een jobsite waar van meerdere organisatie de inhuur vacatures te vinden zijn. 

On/Offboarding

Van het invullen van formulieren, contracten tekenen, tot de organisatie leren kennen via apps, video, AR/VR, chatbots en je collega's leren kennen via netwerken en intro dagen. Achtergrond screening kan hier een apart onderdeel in zijn. Eventueel gekoppeld aan Opleidingen voor introductie cursussen en verplichte compliancy/security/facility opleidingen.

Achtergrond Screening

Voor het vooraf, tijdens of na het dienstverband controleren van identiteit, werkervaring, diploma's en opleidingen, integriteitsverklaring, geheimhoudingsverklaring (en of men zich daaraan houdt), Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) evt schulden check en maatwerk controles. Vaak als onderdeel van on/offboarding

Arbeidsvoorwaarden

Voor het berekenen van het basissalaris, bonussen, secundaire arbeidsvoorwaarden, keuzebudget en mobiliteitsbudget. Betalingen verlopen via domein 'Salarissen'. Verlofplanning en registratie valt onder domein Dagplanning & tijdregistratie.

HR Administratie

Ook wel "Core HR" of "Personeelsinformatiesysteem" genoemd en DE plek voor het p-dossier. De administratie die als basis van alle andere HRTech zou moeten dienen, zoals NAW gegevens, contactgegevens, functiegegevens, formatieplaatsen en het centrale personeelsdossier

Dagplanning & tijdregistratie

Hier zit een belangrijk verschil tussen internationale en lokale spelers voor het voldoen aan Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van maximum uren, overuren, CAO tijden etc. Voor operationele personeelsplanning waar mensen op dag- of uurbasis worden ingepland en tools voor het registreren van uren, verlof en verzuim. Automatisch registreren van tijd kan ook nog steeds via het in- en uitklokken, met moderne varianten op de ouderwetse prikklok.

Declaraties

Het digitaal vastleggen van declaraties door bonnetjes te scannen of fotograferen, kosten in te voeren en eventueel kilometerregistratie bij te houden

Salarissen

Hier zit een belangrijk verschil tussen internationale en lokale spelers voor het voldoen aan Nederlandse wet- en regelgeving op salarisgebied. De basis hier is het berekenen van het salaris rekening houdend met input uit andere domeinen zoals arbeidsvoorwaarden, declaraties en Tijd & verlofregistratie

Opleidingen

Ook wel "LMS, Learning Management System" voor het beschikbaar stellen van opleidingen in allerlei vormen zoals Klassikaal, eLearning, documenten, geluid en video's, certificering, complete opleiding Programma's, communities en via integraties met externe opleiders die content ontsluiten. Hierin geen systemen om content te maken, zoals 'authoring' tools, video opname tools, eLearning creatie tools.

Prestatiemanagement

Ook wel Performance Management. Van het jaarlijkse HR cyclus proces met de manager tot realtime feedback van collega's en persoonlijke assessment testen. Voor het verbeteren van prestaties kun je met ontwikkel plannen werken. HR en managers leggen 'op de achtergrond' hun mening vast in het HR Profiel (bv 'ontwikkelbaarheid') en kunnen de output tonen in een grid, zoals de '9-box grid'. Vastleggen van opvolgers van bepaalde functies of specifieke mensen is een verlengde hiervan, ook wel "Succession Planning".

Social & Engagement

Hier zitten allerlei tools om jezelf als talent te profileren, de betrokkenheid bij de organisatie te vergroten, cultuur te veranderen en beter samen te werken. Dit is vaak een verlengstuk van prestatiemanagement, maar kan ook point solutions bevatten. Je vind hier geen pure 'samenwerk' tools om bv Agile te kunnen werken

Strategische personeelsplanning

Dit is een proces waar je pas goed mee kunt starten als je Prestatiemanagement voldoende kwaliteit output levert en je combineert met HR Analytics. Strategische personeelsplanning kan slechts deels door tooling worden ondersteund, omdat de uitgewerkte organisatie strategie en onderzoek en data van buiten de organisatie nodig zijn. Als die input bekend is kijk je naar de huidige bezetting in een 'vlootschouw' met een prestatiematrix waartegen je het gewenste personeelsbestand op competenties reflecteert. Zo kom je tot een verschil tussen huidige en gewenste bezetting op kwaliteit en kwantiteit en weet je welke verschuivingen moeten plaatsvinden. Ook kun je eventueel organisatie veranderingen modelleren in een formatieplanning.

Deel dit artikel
Dit artikel is 1106 keer gelezen.

Reacties

 Laat een een reactie op dit artikel achter