Nieuws


1 februari 2024

Salarissoftware vaak nog niet in staat nieuw minimumuurloon correct te verwerken


Het wettelijk minimumloon is nog niet verwerkt in veel salarissoftwarepakketten. Dat betekent dat nog niet alle softwarepakketten deze wijzigingen meegenomen hebben in de salarisbetalingen van januari en sommige medewerkers onder het minimumloon uitkomen.

Categorie: HR Administratie, Salarissen, Persbericht
Geschreven door: HRTech Redactie

alexander-grey--8a5eJ1-mmQ-unsplash

Sinds 1 januari 2024 is nieuwe wetgeving van kracht, waarmee een wettelijk minimumuurloon wordt vastgesteld. Het doel is een eerlijker loon per maand, gebaseerd op daadwerkelijk gewerkte uren. In de praktijk blijkt dat de complexiteit rondom de salarisadministratie voor salarisprofessionals, werkgevers en medewerkers door de nieuwe wetgeving is toegenomen. Er heerst onduidelijkheid over de regels en het naleven hiervan.

Nieuwe regels vaak nog niet verwerkt in salarissoftware

De onduidelijkheid heeft tevens gevolgen voor leveranciers van salarissoftware. Juist van deze partijen wordt verwacht dat ze de salarisadministratie voor accountantskantoren en werkgevers vereenvoudigen door wet- en regelgeving in software te verwerken.

Loket.nl heeft volgens een persbericht signalen ontvangen dat leveranciers van salarissoftware het nieuwe minimumloon niet tijdig konden verwerken in de software. Daardoor zou deze nog niet beschikbaar zijn voor de eerste loonbetaling van 2024. Dan kan het voorkomen dat een deel van de medewerkers onder het minimumloon uitkomt. Het gaat hierbij om medewerkers met een minimumloon en een 38- of 40-urige werkweek. Het is onduidelijk of werkgevers het verschil op een andere manier hebben gecompenseerd.

Deel dit artikel
Dit artikel is 237 keer gelezen.

Reacties

 Laat een een reactie op dit artikel achter