Nieuws


20 november 2023

Waarom veranderen de investeringen in HR-technologie?


De wereld om ons heen is constant in verandering, waardoor ook personeelsstrategieën de hele tijd aangepast moeten worden. Dit vraagt om #HRtech investeringen op andere gebieden en om een andere, meer langetermijnaanpak. De tijd van pleisters plakken is voorbij. Dit blijkt uit het HR Technology Market Report 2023 van Unleash en Unit4.

Categorie: UNLEASH, HRTech selecteren, HRTech implementeren, Techniek algemeen
Geschreven door: HRTech Redactie

unleash_HR_Technology_Market_Report_2023

Wat betekenen recente wereldwijde ontwikkelingen als de krapte op de arbeidsmarkt, de skills gap, de komst van generatieve AI en economische verschuivingen voor de HR-investeringen en -prioriteiten van dit jaar en de komende jaren? Daarop geeft het HR Technology Market Report 2023 van Unleash en Unit4 een antwoord.

Wereldwijde ontwikkelingen

Dat de wereld om ons heen verandert, is niets nieuws. Toch geven we eerst een kort overzicht van de ontwikkelingen van de laatste jaren die grote invloed hebben op de wereld van werk en daarmee het werk van HR. 

Zo zorgde de coronapandemie ervoor dat HR een strategisch vitalere functie werd. Mensen konden vanuit huis werken, er kwamen nieuwe methoden voor personeelsplanning en rollen en vaardigheden kregen een nieuwe bestemming. Daarna zorgden verschillende factoren, zoals mondiale conflicten en stijgende energieprijzen, dat de prijzen stegen, wat gevolgen had voor de economie. 

Tegelijkertijd hebben we wereldwijd te maken met krimpende en door oorlogen verschuivende bevolkingen en een vergrijzende beroepsbevolking. We hebben dus tegelijkertijd een tekort aan arbeidskrachten (of vaardigheden) en een economische vertraging. 

Vaardigheden als belangrijkste uitdaging

Uit onderzoek blijkt de juiste skills vinden de belangrijkste uitdaging is geworden voor HR-leiders, waarbij de prioriteit voor 2023 opnieuw is om tekorten aan vaardigheden aan te pakken. Maar vaardigheden zijn niet statisch, ook zij veranderen. Alleen al in de afgelopen zeven jaar blijkt uit onderzoek dat 80 procent van de belangrijkste skills die voor elke baan nodig zijn, is veranderd; terwijl één op de vijf skills een geheel nieuwe vereiste is voor die baan. Het omscholen, bijscholen en ontwikkelen van medewerkers wordt daarom steeds belangrijker.

Daarnaast zorgen de inzet van AI, overige automatisering en verduurzaming voor een andere manier van werken, wat ook weer vraagt om nieuwe en veranderende vaardigheden. Daarmee is de cirkel rond, dit alles verklaart de huidige druk waarmee HR van alle kanten wordt geconfronteerd.

Wat er gebeurt in de HR-markt?

Nu we al deze ontwikkelingen op een rij hebben gezet, is de vraag wat dit betekent voor de HR-investeringen en -prioriteiten van dit jaar en de komende jaren. Volgens Josh Bersin, CEO van de Bersin Academie wordt dit een interessante uitdaging voor HR: “Al deze externe zaken vormen de kern van onze rol als HR-leiders. 2023 brengt dus, voortbouwend op wat we tijdens de pandemie hebben gedaan, nieuwe verantwoordelijkheden voor HR met zich mee. En dat zijn behoorlijk interessante uitdagingen.” 

De mix van deze macro-factoren in het grote geheel van werk, veroorzaakt onzekerheid als het gaat om planning en uitgaven. De onderliggende financiële prognose blijft echter positief.

Doel investeringen verandert

Niet alle genoemde uitdagingen zullen op elke organisatie of haar mensen van toepassing zijn. Iedere organisatie heeft zijn eigen unieke context. Het is daarom van belang om op de hoogte te zijn van de strategische doelen en prioriteiten van de organisatie.

Uit het onderzoek van Unleash en Unit4 blijkt dat 70 procent van de bedrijven van plan is om hun investeringen in HR-technologie in 2023 op hetzelfde niveau te houden als in 2022, of dat de investeringen zelfs zullen toenemen. Waarschijnlijk zal het doel van de investeringen wel veranderen. De afgelopen drie jaar is veel geïnvesteerd in ‘pleisteroplossingen’, maar nu is er meer behoefte om strategischer te investeren en op langere termijn te denken.

[redactionele toevoeging aan het rapport: we zien ook de investeringen in #HRTech start-ups flink teruglopen dit jaar, in lijn met deze bezinning die gebruikers van #HRTech doormaken.]

De voorspellingen aan het begin van dit jaar waren nog steeds sterk gericht op de werving van talent als het belangrijkste uitgavengebied bij HR. En uit het onderzoek blijkt inderdaad dat bedrijven in elk segment verwachten hun technologie-investeringen voor werving in 2023 te verhogen.
Ook strategisch personeelsmanagement en de employee experience zijn twee van de belangrijkste investeringsgebieden, naast talentmanagement, skills leren en ontwikkeling, en nog steeds, de salarisadministratie.

Managers en leiderschap

Een gebied dat vaak over het hoofd wordt gezien, is dat van de impact van lijnmanagers op de productiviteit en prestaties van hun mensen. Uit onderzoek blijkt dat 70 procent van de persoonlijke werktevredenheid van een individu afhankelijk is van zijn directe leidinggevende: hoe hij met hem omgaat (of niet) of hoe hij hem steunt (of niet).

Uit onderzoek blijkt dat managers een ‘buitenmaatse rol’ spelen in de tevredenheid van een individu, de geestelijke gezondheid en het gevoel van verbondenheid op het werk. Het komt erop neer dat, nu de arbeidswereld de afgelopen jaren zo is ontwricht, leiderschap en management ook in beweging zijn.

Het Global Human Capital Trends-onderzoek 2023 van Deloitte laat zien dat veel leidinggevenden niet zijn toegerust met wat ze nodig hebben om vandaag effectief leiding te geven en mensen te behouden voor de organisatie.

HR is voor altijd veranderd, maar begrijpen hoe we tools, technologie en training aan de juiste mensen kunnen koppelen op het juiste moment, is een fundamentele factor die blijft bestaan.

Deel dit artikel
Dit artikel is 414 keer gelezen.

Reacties

 Laat een een reactie op dit artikel achter