Nieuws


19 januari 2023

De impact van AI op HR-technologie


Het Amerikaanse consultancybureau Talent Tech Labs heeft een nieuw Trends Report uitgebracht over de impact van AI op HR-technologie. De auteurs bespreken hoe organisaties zich het beste kunnen voorbereiden op de toekomst. Ze schetsen hoe een ethisch en functioneel AI-ecosysteem eruit kan zien dat werkt voor werkgevers, kandidaten en de wetgever.

Categorie: AVG-GDPR
Geschreven door: HRTech Redactie

De impact van AI op HR-technologie

Artificial Intelligence (AI) verandert hoe we leven, diensten bereiken en werk vinden, zegt het Amerikaanse consultancybureau Talent Tech Labs. De huidige op AI gerichte regelgeving is waarschijnlijk het begin van een robuuster raamwerk. Talentleiders en bouwers uit het HRTech Ecosysteem kunnen hier het beste snel op inspelen. Tips daarvoor geeft Talent Tech Labs in een Trends Report over de impact van AI op HR-technologie. 

AI-regelgeving

AI-regelgeving zal waarschijnlijk uitbreiden en deels overgenomen worden door de overheid, verwacht Talent Tech Labs. Een wettelijk kader is positief, want het zal zorgen voor een gelijk speelveld en het geeft bedrijven die richtlijnen nodig hebben meer duidelijkheid.

Te veel regelgeving is wel een risico, zegt het consultancybureau. Als landelijke overheden allemaal hun eigen regels maken over AI, zal dat een klap zijn voor leveranciers van AI-oplossingen en de bedrijven die er gebruik van maken.

Hieronder benoemen we de belangrijkste conclusies van het rapport van Talent Tech Labs voor de verschillende onderdelen van het HRTech-ecosysteem.

Corporate en Staffing

  • De wettelijke regels voor de werkgever worden al toegepast op het wervingsproces, ongeacht of het op AI is gebaseerd. Het gebruik van AI-tools moet aan deze standaard voldoen.
  • Gezien de huidige regelgeving zullen werkgevers misschien een vrijwaring willen van ‘vendors’ als blijkt dat hun AI bevooroordeeld of discriminerend is.
  • Zoals andere neutrale selectiecriteria in het aanwervingsproces, is AI waarbij rekening wordt gehouden met factoren die meer en rechtstreeks verband houden met een baan, over het algemeen beter verdedigbaar vanuit het oogpunt van regelgeving.

HRTech bouwers

  • Transparante gegevens over resultaten uit de AI zijn al belangrijk en zullen de sleutel zijn tot blijvend succes in een meer gereguleerde omgeving. Als een bedrijf nog geen toegang heeft tot live kandidaatgegevens, moeten algoritmes toch intensief getest worden met testgegevens.
  • Je moet niet alleen uit kunnen leggen hoe je algoritme werkt. Je moet kandidaten actief helpen met problemen te identificeren in het wervingsproces en dat snel kunnen aanpassen als dat nodig is.
  • Zorg ervoor dat je zelf of met een partner een apart testproces inricht om te testen op ongelijke behandeling en leg de resultaten hiervan ook goed vast als bewijs voor je klanten en voor controles door toezichthouders.

Wetgevers en toezichthouders

  • Pas op dat je niet het kind met het badwater weggooit. Hoewel toezicht houden op de regelgeving een goede en noodzakelijke ontwikkeling is op het gebied van AI-wervingsprocessen, moet ervoor gezorgd worden dat het niet meer problemen creëert dan het poogt op te lossen.
  • Een internationaal raamwerk heeft de voorkeur boven een aparte aanpak per land/regio, omdat de kosten van compliance, ook voor de gebruikers van AI,  waarschijnlijk groter zijn dan de voordelen (zodat de tools alleen door de best gekapitaliseerde organisaties kunnen worden gebruikt). Ook kunnen verschillende rapportagestructuren ervoor zorgen dat de waarde van AI-oplossingen vermindert en juist kan leiden tot discriminatie door verschillende standaarden op verschillende regio’s toe te passen.

Noot van de redactie: We hebben de Amerikaanse context van het artikel vervangen door een meer internationaal perspectief. Meer weten? Lees hier het originele rapport.

Deel dit artikel
Dit artikel is 692 keer gelezen.

Reacties

 Laat een een reactie op dit artikel achter