Nieuws


8 november 2022

Europese Commissie roept 2023 uit tot ‘Year of Skills’


De Europese Commissie wil iets doen tegen het tekort aan bepaalde vaardigheden op de arbeidsmarkt. Daarom wordt 2023 het ‘Jaar van de Vaardigheden’.

Categorie: Recruitment, Learning & Development, Prestatiemanagement
Geschreven door: Username: Nienke doesn't exist or feufield is not set

krakenimages-376KN_ISplE-unsplash (1)

Het is officieel: 2023 wordt Year of Skills, het Jaar van de Vaardigheden. De Europese Commissie stemde onlangs voor het voorstel dat voorzitter Ursula von der Leyen eerder aankondigde tijdens haar jaarlijkse toespraak in het Europees Parlement.

Gebrek aan de juiste skills voor nu en later

Meer dan driekwart van de Europese bedrijven heeft moeite om mensen te vinden met de juiste vaardigheden. Ondertussen werkt slechts 37% van de EU-burgers aan de verbetering van zijn kennis en kunde.

Vooral digitale vaardigheden worden steeds belangrijker, terwijl 40% van de volwassenen in Europa geen basiskennis heeft van de digitale wereld. In het Jaar van de Vaardigheden wil de Commissie deze situatie op allerlei manieren verbeteren.

Betere match door scholing

Zo wil de Europese Commissie meer investeren in onderwijs en (om)scholing. Daarbij ligt de focus op een betere match tussen de wensen en vaardigheden van werkenden en de kansen op de arbeidsmarkt. Daarbij heeft de EU speciale aandacht voor de groene en digitale transitie en economisch herstel.

Verder wil de Commissie geschoolde werknemers van buiten de EU aantrekken om Europese bedrijven te versterken. Om dat te kunnen doen, moeten kwalificaties beter en sneller erkend worden.

Programma’s en subsidies voor individuen, werkgevers en #HRTech aanbieders

Dat betekent in de praktijk dat de Commissie het Europees Parlement en lidstaten volgend jaar stimuleert initiatief te nemen op het gebied van skills. De Europese Commissie wil bijvoorbeeld dat lidstaten investeren in trainingsprogramma’s  voor zowel ‘upskilling’ (beter worden in wat je kunt) als ‘reskilling’ (omscholing).

Ze kunnen daarbij gebruik maken van allerlei Europese subsidies, zoals via het European Social Fund Plus (ESF+), The Digital Europe Programme's, Horizon Europe en Erasmus+. Ook #HRTech aanbieders die tooling ontwikkelen rondom skills kunnen, uiteraard onder allerlei voorwaarden, gebruikmaken van sommige subsidieregelingen.

Verder heeft de Commissie een hele lijst met bestaande initiatieven om vraag en aanbod op de skills-markt dichterbij elkaar te brengen. Zo zijn er het beleidsplan de European Skills Agenda en het Pact for Skills. Er zijn ook nieuwe projecten, zoals het European Digital Skills and Jobs Platform. Op dit platform kun je ontdekken hoe het zit met je digitale vaardigheden en hoe je ze kunt verbeteren.

Geen focus op banen, maar vaardigheden

De focus ligt dus niet op banen of functies, maar op vaardigheden. Onderzoekers en HR-deskundigen roepen al jaren dat matching en opleiding op basis van skills de toekomst is. Ze hebben het niet meer over her- en bijscholing, maar upskilling en reskilling.

Wij schreven eerder over bijvoorbeeld TNO, die presenteerde dit jaar nog een onderzoek naar het nut van een skillspaspoort en SEO Economisch Onderzoek werkt al jaren aan inzicht in skills. Ondertussen brengen de pioniers achter SkillsCV en KlusCV zo’n eigentijds cv in de praktijk.

De Europese Unie is ook al veel langer met dit thema bezig. Zo brengt de EU sinds 2012 skills in kaart. We moedigen toolingpartijen dan ook aan om de API-koppeling met het ESCO skills framework van de Europese Commissie te gaan gebruiken.

Deel dit artikel
Dit artikel is 1574 keer gelezen.

Reacties

 Laat een een reactie op dit artikel achter