Nieuws


23 juni 2022

Een veranderende arbeidsmarkt: nieuwe manier van werken, verdwijnende banen, nieuwe mindsets


Het kan niet vaak genoeg benadrukt worden dat alles wat werk omvat aan een grote verandering onderhevig is. Werken op afstand, deeltijd werken, virtueel werken, freelancen: sinds de pandemie is het steeds populairder. Het vraagt van werkgevers en managers dat ze hun hele mindset en bedrijfsstructuur omgooien.

Categorie: Recruitment, Arbeidsvoorwaarden
Geschreven door: HRTech Redactie

hrtech

In zijn wekelijkse nieuwsbrief Future of Talent gaat Kevin Wheeler in op de arbeidsmarkt, met een focus op alle ontwikkelingen rondom het aantrekken en behouden van talent. In een van zijn meest recente artikelen focust hij op de gevolgen van de veranderende arbeidsmarkt.

Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden

Steeds meer werkgevers zien zich genoodzaakt te onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden., Werkenden zijn steeds minder bereid een voltijdsbaan te aanvaarden, zeker als er weinig flexibiliteit geboden wordt of als de vaardigheden van de werkende niet ten volle worden benut. Het aantal vacatures op de arbeidsmarkt toont aan dat werkgevers moeite hebben om mee te gaan met de uitdagingen van de veranderende arbeidsmarkt.

Werkenden ontdekken de waarde van vrijheid, ontdekken wat ze zelf waard zijn en durven nieuwe uitdagingen op te zoeken. Organisaties zoeken naar manieren om zich aan te passen aan deze nieuwe mindset zonder hun omzet in gevaar te brengen. Het kan echter zijn dat deze twee verschillende bewegingen niet verenigbaar zijn. Daar zullen we de komende jaren achter komen.

Organisaties waarvan de banen cognitieve vaardigheden vereisen, zullen het veel gemakkelijker hebben om zich aan te passen. Veel organisaties, waaronder Twitter, Microsoft en ook Facebook en Google, bieden flexibele werkregelingen aan en gaan volledig virtueel werken of bieden een hybride versie waarbij werkenden maar een paar dagen op kantoor hoeven te zijn.

Complex werkecosysteem

De standaard werkdag en werkweek zijn aan het verdwijnen. Deze transformatie roept nu al vragen en problemen op die gevolgen hebben voor werkgevers, werkenden, en hele steden. Een paar van de vraagstukken die ontstaan in dit nieuwe ecosysteem:

  • Hoe zullen kantoorgebouwen gevuld worden als mensen op afstand werken?
  • Zullen de duizenden kleine organisaties die kantoorpersoneel voeden en verzorgen, overleven?
  • Waar zal het belastinggeld vandaan komen?
  • Hoe zullen nieuwe collega’s elkaar leren kennen?
  • Is dit belangrijk voor de productiviteit en de innovatie?
  • Zullen organisaties nog steeds al die managers nodig hebben?
  • Hoe kan men de prestaties van remote werkers meten?

Maar misschien wel de meest fundamentele vraag is: wat is een modern werkende? Wie en waar zijn die werkenden? Hoe definiëren we ze?

Het zal nog jaren duren voor we antwoorden hebben op deze vragen, maar intussen splitst het personeelsbestand zich op in een complexe vorm die bestaat uit vaste medewerkers, freelancers, deeltijd werkenden, inhuurkrachten, interimmers en consultants.

Recruiters zullen de flexibiliteit, het inzicht, de invloed en de vaardigheden nodig hebben om met deze complexiteit om te gaan.

Flexibel werk

Het zal moeilijk zijn om mensen te overtuigen om te werken voor organisaties die geen flexibel werk toestaan. Sommige organisaties staan flexibiliteit toe binnen bepaalde parameters of met voorafgaande goedkeuring. Slechts weinigen staan echt open voor een gevarieerde, aanpasbare werkweek, ook al wordt het werk snel gedaan en worden alle deadlines gehaald.

Werkende ouders willen tijd kunnen doorbrengen met hun kinderen en willen juist werken als de kinderen slapen of naar school zijn. Anderen zijn productiever in de kleine uurtjes en willen overdag slapen. En weer anderen willen hun roosters afstemmen op hun humeur of de behoeften van hun gezin.

Steeds meer organisaties bieden flexibele werktijden aan en richten zich langzaam op resultaten in plaats van tijd als maatstaf voor prestaties. De meeste managers hebben vandaag de dag nog steeds een-tijd-en-plaats gebonden mentaliteit, maar het accepteren van flexibele werktijden zal uiteindelijk normaal moeten worden.

Recruiters moeten samen met HR-managers bepalen voor welke functies flexibel werken aanvaardbaar is en voor welke niet. Het zal moeilijk zijn om een gevarieerd kandidatenbestand te werven als je organisatie geen duidelijke richtlijnen opstelt over wie op afstand kan werken, de voorwaarden voor flexibel werk en flexibele compensatieplannen.

Virtueel werk

Het is tegenwoordig heel gewoon om vanuit huis of op afstand te werken. Vanwege de pandemie en de wens om energie/klimaat te sparen en minder te reizen, staan steeds meer werkgevers dit toe.

Technologie heeft complex virtueel werk mogelijk gemaakt, en veel organisaties hebben besloten deels of volledig virtueel te worden, zonder kantoren of vaste werkplekken. Ongetwijfeld zal deze vorm van werk snel groeien. Sterker nog, de verwachting is dat binnen tien jaar meer dan de helft van de beroepsbevolking op deze manier zal werken.

Recruiters moeten leren om overal te zoeken naar personeel. De vaardigheden die een kandidaat biedt, zullen belangrijker worden dan houding, uiterlijk, cultuur of persoonlijkheid. Al deze zaken worden minder belangrijk naarmate het personeelsbestand zich verder op afstand ontwikkelt.

Veranderende mindsets

Zoals velen al hebben geschreven, bestaan er tussen werkenden aanzienlijke verschillen in hun houding ten opzichte van werk en tijd. Sommige van deze verschillen zijn leeftijds- of ervaringsgebonden, maar andere hebben te maken met een afwijzing van de traditionele manier waarop werk georganiseerd is. Zij verwerpen hiërarchie en ouderwetse beleidsvormen en willen autonomie.

Zelfs het idee van een baan is langzaam aan het verdwijnen. In plaats van een reeks vaardigheden te verzamelen rond een functietitel, is de trend juist om mensen te zoeken die een oplossing voor een specifiek probleem kunnen bieden of een unieke functie kunnen vervullen. Werk begint meer op consulting te lijken, waarbij een consultant wordt ingehuurd voor zijn expertise zonder rekening te houden met traditionele arbeidsvoorwaarden.

Lees het hele artikel van Wheeler hier verder, met onder andere meer over hoe banen worden opgeknipt in skills en vaardigheden.

Deel dit artikel
Dit artikel is 405 keer gelezen.

Reacties

 Laat een een reactie op dit artikel achter