Nieuws


8 november 2021

Het nieuwste Cloud HR 9-Grid van Fosway rapport: veranderingen door de pandemie zetten door


Fosway heeft zijn Cloud HR 9-Grid rapport gepubliceerd op basis van het onderzoek uit 2021. De veranderingen in het rapport tonen vooral aan dat de veranderingen die zijn ingezet aan het begin van de coronapandemie zijn doorgezet. De rol van werkenden binnen organisaties zijn veranderd en daar passen managers zich op aan.

Categorie: HR Administratie, Fosway
Geschreven door: HRTech Redactie

De COVID-19 pandemie heeft geleid tot tektonische verschuivingen binnen organisatie en in waar, wanneer en hoe mensen werken. De opening van het Cloud HR 9-Grid rapport van dit jaar door Fosway laat er geen misverstand over bestaan. De wereld van werk, en de rol van HR daarin, is veranderd. Dit bleek ook al uit het rapport van afgelopen jaar, toen Fosway aangaf dat de door de pandemie veroorzaakte veranderingen al eerder ingezet hadden moeten worden door organisaties.

2021-Fosway-9-Grid-Cloud-HR-1024x767

Nu schrijft Fosway dat men verder is: HR-strategieën zijn aangepast om werkenden te betrekken, ondersteunen en te verzorgen. Een succesvolle organisatie is nu een organisatie met een betrokken personeelsbestand. Maar, zo schrijft Fosway, we staan nog maar aan het begin. De bredere gevolgen van de pandemie, voor hybride werken, voor toeleveringsketens en voor grensoverschrijdend werken, zullen leiden tot aanzienlijke verschuivingen in bedrijfsmodellen en werkenden. Verdere schokgolven - verder dan automatisering, digitalisering en een wereldwijde pandemie - zijn onvermijdelijk. En, vanwege klimaatverandering en hoe de industrie zich moet aanpassen, moet HR zich nu al voorbereiden op een volgende ontwrichting.

Maar eerst een stap terug, om de nieuwe ontwikkelingen volgens het onderzoek van Fosway nader te kunnen verklaren. HR-processen waren lange tijd traag en frustrerend voor alle betrokkenen - werkende, manager en HR-professional. Of het nu ging om goedkeuringsaanvragen die in de inbox van een manager lagen te rotten, of rapporten die HR weken in beslag nam om af te leveren, HR ging niet om “experience”. Men wilde dit wel veranderen, maar pas door de pandemie is het leveren van een overtuigende people experience van cruciaal belang geworden. HR-teams moeten de tools die zij aan werkenden bieden personaliseren.

Behoefte aan transformationele HR

Uit het onderzoek van Fosway blijkt dat ongeveer 65% van organisaties in Europa, Afrika en het Midden-Oosten momenteel werkt met een 'zeer gestandaardiseerde' HR-kern. Maar ondanks de druk van IT om HR te consolideren in een enkele HCM-suite, blijft de harde realiteit dat HR niet draait om enkelvoudige systemen. Voor Europese organisaties vergroot de noodzaak om in veel landen actief te zijn, met de bijbehorende complexiteit op het gebied van werkgelegenheid en bijbehorende salarissen, de complexiteit en fragmentatie van HR. Dus zelfs organisaties met een gestandaardiseerde HR-kern moeten nog steeds een complex web van verschillende HR-systemen en -processen met elkaar verbinden om te kunnen functioneren. Een one-size-fits-all HCM-suite bestaat niet zonder aanzienlijke compromissen. Waar transactionele processen van oudsher de investeringen in systemen domineerden, is de balans duidelijk aan het verschuiven en komen transformationele HR-onderwerpen op de voorgrond te staan.

Als gevolg daarvan moeten HR-ecosystemen ook meer transformationeel worden - dat wil zeggen in staat zijn om het personeelsbestand, de vaardigheden waarover werkenden beschikken en de manier waarop werkenden worden ingezet te transformeren. Talent is momenteel een relevant thema voor iedereen, net als het blijven betrekken en effectief ondersteunen van werkenden, ongeacht hun rol en locatie. HCM-suites zullen een sterke basis blijven vormen, maar ze zijn nooit het enige antwoord.

Whitepaper: Hoe kies je een tool?
Ben jij op zoek naar geschikte #HRTech tools, maar weet je niet waar te beginnen? Ontdek hoe je de juiste tool selecteert met dit whitepaper.

Vaardigheden van werkenden binnen organisaties

Vaardigheden (skills) en de ontwikkeling ervan zijn altijd belangrijk geweest, maar door de pandemie wordt hier meer aandacht aan gegeven. Of het nu gaat om de behoefte aan herscholing en bijscholing van de post-pandemische beroepsbevolking, de noodzaak om grote aantallen sollicitanten beter te filteren bij de werving, of de potentiële productiviteitswinst bij de verdeling van werk via talentmarktplaatsen, vaardigheden staan in elk vraagstuk centraal. Maar vanuit het perspectief van HR-systemen, zijn vaardigheden werkelijk overal aanwezig? Het antwoord is nee - of in ieder geval nog niet. Vaardigheden maken deel uit van de roadmap voor alle strategische leiders, maar ondanks de hype zijn veel leveranciers nog steeds niet verder dan basisvaardigheden van taggen en filteren.

In het middensegment hebben veel leveranciers zich nog helemaal niet op vaardigheden gericht. En voor degenen die vaardigheden hebben omarmd, zijn er nog steeds veel belangrijke valkuilen. De meeste leveranciers zien zichzelf als een recorder van vaardigheden, maar niet als een actieve sharer. De meeste willen hun eigen AI gebruiken om de taxonomie van vaardigheden op te bouwen, maar missen belangrijke delen van de dataset die nodig is om echt inzicht te krijgen in vaardigheden en hoe ze worden gebruikt op de werkvloer. Veel HR-tools hebben wel een vaardigheidstaxonomie, maar missen het concept van bekwaamheid in die vaardigheden - iets wat cruciaal is voor wie nieuwe stappen wil zetten bij invulling van banen, intern of extern. Zelfs toonaangevende leveranciers hebben slechts gedeeltelijke oplossingen en kampen met beperkingen.

Spelers toegevoegd en vervangen:

Enkele waardevolle HR-tools zijn toegevoegd aan de 2021 9-GridTM voor Cloud HR:

  • IRIS - een leverancier van HCM Suite
  • Kallidus - een leverancier van Talent Suite, die onlangs Sapling, een People Operations Platform, heeft overgenomen
  • WorkForce Software - een gespecialiseerde leverancier van Workforce Management

Enkele andere HR-tools zijn verwijderd of vervangen:

  • Jacando, omdat zij niet voldeden aan de inclusiecriteria
  • Kronos (Workforce Ready), is vervangen door UKG Ready (UKG) na de fusie tussen Kronos en Ultimate Software
  • PeopleDoc, is vervangen door UKG HR Service Delivery (UKG HRSD) als gevolg van de fusie tussen Kronos en Ultimate Software
  • Zendesk, aangezien zij niet voldeden aan de inclusiecriteria
Deel dit artikel
Dit artikel is 793 keer gelezen.

Reacties

Reactie geplaatst:
18-11-21
Auteur naam:
Roy van Bijsterveld

Mooi om te zien dat steeds meer bedrijven ontdekken dat de blauwdruk van de medewerker de basis moet zijn voor stabiliteit en groei. Waarom...? De strijd om goed personeel is hoog daarom is het nog belangrijker om in te zetten op de talenten die binnen zijn. Om ze te behouden, te laten boeien en te laten groeien op en naar de belangrijke posities binnen de organisatie. Tevens is het kennen van de skills en verantwoordelijkheden die nodig zijn op een functie belangrijk om de juiste persoon binnen te halen. Ook hier geldt weten wat je nodig hebt, blauwdruk van de persoon achterhalen. Binnenhalen, laten groeien en waarderen / werkgeluk laten ervaren.   Software kan hier een hele mooie ondersteuner in zijn tezamen met opleiding en training / coaching.
 Laat een een reactie op dit artikel achter