Nieuws


9 april 2021

De kantoortuin verdwijnt door hybride werken


Door corona worden heel wat ontwikkelingen versneld. Nu was Nederland al kampioen parttime en thuiswerken, dus de schok was hier misschien wel minder groot dan elders. Toch zal er blijvend veel veranderen in waar en hoe we werken. De kantoortuin was al niet meer zo populair. Hoe kan HR hierbij gaan samenwerken met Facilities voor een betere employee journey?

Categorie: Cultuur, HR Praktijk, Talent Journey
Geschreven door: HRTech Redactie

Sporthal HaarlemBinnen het hybride werken zullen de kantoortuinen verdwijnen

Jaytee van Veen sprak tijden tijdens het congres Hybride Werken van HR Academy over Het Clubhuis: Het kantoor als plek van verbinding en saamhorigheid.

Het "Clubhuis" gebruikt hij als metafoor vanuit de sport. Daarin wordt het sportcomplex, met alle verschillende ruimtes: de krachtruimte, de kantine, de kleedruimte, de fysio, de sporthal, et cetera, ingezet om een team succesvol te maken en daarmee je doel te behalen én te kunnen vieren. Het clubhuis van de kenniswerker is het kantoor. Een plek waar je iets wilt bereiken als speler en als team. Bij de inrichting is het belangrijk dat de behoefte wat nodig is om het succes of doel te behalen centraal wordt gesteld. 

Het Clubhuis is ook het hart van je organisatie waar iedereen samenkomt. Hierin zijn de faciliteiten gecreëerd die nodig zijn om het doel te behalen. Zo zie je binnen de Clubhuisgedachte voor kenniswerkers vier verschillende activiteiten en is het belangrijk daarvoor vier verschillende ruimtes te creëren. De ontvangstruimte, informele ruimtes, teamzones en concentratieruimtes. De thuiswerkplek valt buiten het clubhuis als gebouw, maar dit geheel is de vervanger van de kantoortuin. 

Binnen de ontvangstruimte is het belangrijk dat je je kan identificeren, dat je thuiskomt. Hier voel en zie je het employer brand, met een stukje historie van de organisatie, de producten of diensten en de successen. De informele ruimtes zijn ontmoetingsruimtes waar in je in ongedwongen sfeer elkaar spreekt ontmoet of samenwerkt. De teamzones worden de ruimtes waar teams als ze op kantoor zijn kunnen teamen: ontmoeten en verbinden. Dit zijn ruimtes die door het team bijvoorbeeld zelf ingericht kunnen worden. De concentratieruimtes zijn de ruimtes waar in focus gewerkt kan worden, maar waar ook een plek is voor de medewerker die geen goede werkplek heeft thuis.

Het belangrijkste blijft dat de inrichting van jouw clubhuis moet passen bij het doel en de prestaties die je als team wilt realiseren. 

Van vastgoed naar het managen van proces en technologie!

Het is Onno Willemse van Royal HaskoningDHV zijn passie om kantoren, onderwijscampussen, etc om te vormen tot een slimme en gezonde werkomgeving. Het afgelopen jaar van Covid ziet hij dat organisaties 3 fases doormaken: Fix - Learn - Adapt.

De eerst periode hebben we het met zijn allen geFixt om snel thuis te kunnen werken of de werkomgeving covid19 proof in te richten. Nu zitten we in de Learn fase waarin bedrijven starten of bezig zijn hun visie aan te passen, pilots te starten en scenario’s voor de toekomst uit te werken. Daarna volgt de Adapt fase waarin we van een verbetering van het werkproces kunnen gaan spreken. "Hierbinnen zijn we altijd opzoek naar een fysieke en digitale balans. En hoe passen we dit toe binnen het gebouw waarin de activiteiten plaatsvinden." zegt Onno.

Door Covid zijn de behoefte en eisen aan de werkomgeving abrupt verschoven en zijn ook de verwachtingen naar de toekomst toe dat deze blijvend zullen verschuiven. 

 

Desk

Meeting

Focus

Social

Voor Covid19 

70%

15%

10%

5%

Heden 

20%

40%

20%

20%

Door deze verschuiving van de werkomgeving en hoe je als Facility je organisatie en je medewerkers wil ondersteunen veranderd. Facility Management zal steeds meer als een proces moeten worden bekeken en minder vanuit vastgoed. 

Waartoe (visie) + Waarmee (samenwerken) = Waarde 

Naar verwachting gaat een organisatie door het hybride werken naar het spreken over 3 omgevingen: kantoor, thuis en elders. Een hele transformatie als het gaat om Facilities en HR.

Facilities en HR werken samen aan een nieuwe fysieke en digitale werkbalans

Er zal uitgebreid gekeken worden naar de journey van de medewerker en wat deze nodig heeft om optimaal te kunnen werken. Dit is binnen Facilities een transformatie van vastgoed naar technologie. Het gaat ook over gedrag en proces van medewerkers en Facilities zal meer moeten samenwerken met HR.

Samen zullen ze dan werken aan een nieuwe fysieke en digitale balans. Denk daarbij aan smart toepassingen zoals apps die inzicht geven over bezetting, energiegebruik, gebruikersgedrag, klikgedrag en vanuit analytics behoeftes of wijzigingen kunnen worden gehaald. Hier gaat nog veel in gebeuren de komende jaren, waarin die samenwerking essentieel is.

Dit is een gastblog van HR expert Monica de Lange, die namens HRTech Review aanwezig was bij het event Hybride Werken van HR Academy.

Dossier: Privacy & HRTech
Alle relevante informatie rond 'Privacy & HRTech': artikelen, aanbieders, debinars en onze Privacy HRTech experts.

Deel dit artikel
Dit artikel is 1188 keer gelezen.

Reacties

 Laat een een reactie op dit artikel achter