Nieuws


16 februari 2021

Van HR naar RH, the eelloo story goes on


Een verslag van #HRTech expert Melle Vroom van dit event over anders, echt agile, organiseren en niet over HR, maar over RH: Resources for Humans. Werk is er voor mensen, en niet andersom. Bij dit online event nemen medeoprichter van eelloo Matthijs Verburg en middagvoorzitter Ruud Veltenaar ons mee met diverse live interviews, video’s en een reflectie en key note presentatie van Ruud Veltenaar zelf.

Categorie: Learning & Development, Strategische personeelsplanning, Assessments & Matching, Cultuur, Engagement
Geschreven door: Melle Vroom

BezorgerAls eerste voorbeeld voor Resources for Humans zien we een video van een Postbezorger die door de hele wijk in het zonnetje wordt gezet omdat hij altijd met gezelligheid en een vrolijke lach pakketjes bezorgd. Hij haalt het maximale uit zijn werk met menselijkheid en dat brengt verbinding.

Mathijs gaat daarna in gesprek met Ruud Veltenaar, de middagvoorzitter en key note spreker, toekomstdenker en goed in 'Getting shi(f)t done'. Ze bespreken de impact van de corona tijd en de aandacht die je moet geven aan je medewerkers. Matthijs vertelt over de transitie van  bedrijven naar een resource voor de medewerker, in plaats van andersom. Het bedrijf creëert de voorwaarden waarin de medewerker zijn talent, potentieel en ambities kan inzetten voor een gezamenlijk doel.

Arbeidsmarkt bemiddeling

Aan tafel bij Ruud schuiven eerst aan Jaap Jan van Assen en Siebren Houtman van eelloo. Zij leggen met enkele tafelgenoten en met video’s de link tussen Resources for Humans en de transitie naar de wereld van de toekomst.

Schiphol 2In een gesprek met Anke Wijnen over Schiphol wordt ingegaan op de doelstellingen van Schiphol en dat het belang van elke stakeholder (passagier, vliegtuigmaatschappij, omwonende, medewerker of aandeelhouder) even groot is. Zij maken daarin bewust geen keuzes, wat best bijzonder is in vergelijking met organisaties waar uiteindelijk de aandeelhouderswaarde het hoogste belang kent, of juist de klant in alles voorop staat.

In een bijbehorende video leggen mensen van AWVN, HOS en LC vervolgens uit wat de rol van het Skills paspoort bij Schiphol is. Skills staan steeds meer centraal in Talent Management en Recruitment, waarbij deze voorbeelden heel concreet laten zien wat dit betekent.

In een andere video, ‘Extra handen voor de zorg’ van Regioplus (14 regionale samenwerkende werkgevers in de zorg), vertelt  Jan Anton van der Graaf over de aanmeldingen die zijn ontvangen van mensen die willen helpen en hoe ze daarmee omgaan. Er zijn daarbij uitdagingen in een juiste matching die ook weer via goed toepassen van skills management zijn opgelost.

Jaap Jan en Siebren reflecteren op dit onderwerp en benadrukken dat als je een functie ontleed in taken waarvoor je bepaalde skills nodig hebt, dat je dan deelwerkzaamheden ook door anderen kan laten doen. Ze uiten de vurige wens om dingen te veranderen in de arbeidsmarkt, zodat iedereen een plek krijgt die past bij wie/wat/waar hij is, een collectief waarin iedereen een plek kan krijgen. Ruud bedenkt zich daarbij dat je dan wel je eigen middelmaat moet ontstijgen. Resources for Humans zou dan ook moeten gaan over het maximaal reflecteren van het potentieel van mensen, dat potentieel maximaal ontwikkelen en dan de passie maximaal ontketenen. Dan zouden mensen ook niet meer met pensioen hoeven gaan! 

Anders organiseren

Nu met Inge van Nispen en Siebren Houtman van eelloo aan tafel wordt gesproken over de noodzaak om anders te gaan organiseren. Saskia_eelloo

Bedrijven moeten zich gaan realiseren dat doelen van organisatie en medewerker aan elkaar verbonden moeten zijn om die passie van mensen te ontsluiten. Dat gaat niet met KPI’s en winstdoelstellingen. Er zullen organisaties zijn die deze verandering eerst niet willen, maar uiteindelijk zullen zij ook om gaan voorspellen Inge en Siebren.

Sandra Kloostra, ook #HRTech Expert bij onze community, vertelt in deze video over de NS waar een digitale transitie naar meer Agile werken plaatsvindt. We zien ook een voorbeeld van de Challenger tool die eelloo ontwikkelde juist om dat agile werken mogelijk te maken.

Mark_eellooOnze eigen Mark van Assema (oprichter #HRTech Review) vertelt over de nieuwe wereld van Talent Marketplace oplossingen, zoals die van eelloo. In zijn boek geeft hij aan dat je talenten en skills in de markt, zowel intern als buiten de organisatie, moet gebruiken en moet openstaan voor allerlei soorten contractvormen waarmee je die talenten en skills aan je kan binden, om te zorgen dat je geen talent mist.

Dat agile werken en skills management met de Challenger tool ook kan werken voor productiebedrijven licht Inge toe aan de hand van het voorbeeld van een groot garagebedrijf. Daar krijgen de mensen inzicht in elkaars werkzaamheden via de tool, en gingen daardoor samen nadenken over oplossingen van alledaagse problemen.

En hoe kan je borgen dat in een regio niet alleen aan de beste mensen wordt getrokken? Dan moeten bedrijven leren om op een andere manier te kijken naar wat het beste is voor iedereen. In Amerika worden bijvoorbeeld de meest veelbelovende basketballers in hun eerste profjaar verdeeld onder de teams die onderaan staan in de ranglijst. Zo krijgt elk team kansen. Is dit een idee voor de BV Nederland?

In de discussie tussen Ruud, Inge en Siebren wordt ook geopperd om mensen na uitdiensttreding te blijven volgen. Als goede mensen vertrekken naar een andere werkgever en daar weer meer waarde creëren, is het dan niet handig om mensen te blijven volgen voor een mogelijke terugkeer? Dat past goed in het concept van talent pools, waar mensen via offboarding naartoe stromen. Maar daarvoor moeten mensen dat eerst zelf willen en moet er ook flink wat veranderen in de mindset van organisaties.

De Wereld, de grootste stakeholder van alles

Ruud VeltenaarIn zijn afsluitende key note geeft Ruud een presentatie over de rol van mensen op deze wereld. De belangrijkste lessen daaruit:

  • We hebben maar 1 leefomgeving, 1 wereldbol, waar we met 8 miljard mensen in leven en we staan voor een nieuw tijdperk en een reset van onze sociale, economische,  ecologische, geopolitieke en technologische systemen. We leven nu in een economisch systeem, profit is leading en dat is een probleem
  • Doing well (business using people as a resource to make more money) or doing good (people using business as a force for good – to create more value: social, ecological and financial)
  • Als we mensen nu leren om hun potentieel waar te maken, hun vaardigheden en ambities te richten op het doel van de werkgever. Zou het dan niet mooi zijn als die werkgever en medewerkers zich richten op het behoud en herstel van de Aarde?

Het was al met al een dynamische en afwisselende middag die aanzet tot omdenken en voorbeelden laat zien van organisaties die dit al in de praktijk doen. Meer informatie over de RH aanpak van eelloo.

Deel dit artikel
Dit artikel is 615 keer gelezen.

Reacties

 Laat een een reactie op dit artikel achter