Nieuws


9 maart 2020

De aandacht verschuift naar het aanwezige menselijk kapitaal


Het kan nu toch wel gezegd worden; de 'war for talent' is echt begonnen. Er is nu een zeer krappe arbeidsmarkt, met historische lage werkloosheidscijfers en hoge vacature volumes. En wie niet zo van oorlog is zoekt de oplossing niet buiten, maar binnen. Volgens onderzoek van onder andere IG verschuift de focus naar het behouden van talent, maar hoe?

Categorie: Onderzoek, Recruitment flex, Recruitment, Learning & Development, Strategische personeelsplanning, Prestatiemanagement, Assessments & Matching, Engagement, Persbericht, Cultuur
Geschreven door: HRTech Redactie

f68fdb066407_trends_mobiliteit_cover2_2Elf trends in HR, mobiliteit en employability

"De komende twee jaar zullen elf ontwikkelingen binnen HR, mobiliteit en employability een sterke nadruk leggen op de ontwikkeling en het behoud van menselijk kapitaal in bedrijven en organisaties. Door de schaarste op de arbeidsmarkt, nieuwe wetgeving en een reeks nieuwe arbeidsmarkttools groeien de noodzaak en de mogelijkheden om talenten beter te benutten. Dat is de kernboodschap in de whitepaper Trends en ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en employability dat is gepubliceerd door Intelligence Group, Arbeidsmarktkansen.nl en de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie"

Aandacht voor de persoon

We gaan over naar een nieuwe fase voor HR. Dat is ooit ontstaan vanuit strak gereguleerde salarisadministraties, arbeidsvoorwaarden die aan vele wetgeving moet voldoen en prestatie management gebaseerd op cijfers en budgetten. HR was voornamelijk de rechterhand van managers om te zorgen dat alles, inclusief ontslagprocedures, netjes volgens de regels ging.

Enerzijds zijn gelukkig veel van die administratieve processen nu geautomatiseerd, anderzijds is ontdekt dat de werkende mens uit het oog is verloren. Daar zien we nu sterker dan ooit een verschuiving naar aandacht voor de medewerker zelf optreden. "Er is meer aandacht voor werkgeluk en de werkplek. De focus op harde skills en diploma’s maakt plaats voor een bredere benadering van wat mensen willen en kunnen. Sommige organisaties vragen geen CV meer of hebben zelfs het hele sollicitatieproces geschrapt." Dat laatste zien we terug bij het Open Hiring initiatief, waarbij ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt juist weer extra gemotiveerd aan het werk gaan.

Een organisatiebrede skills plattegrond voor de toekomst

Een van de ontwikkelingen zit in de verschuiving van kijken naar iemands verleden via het cv, naar iemands toekomstig potentieel via skills inzicht. Dit is deels een evolutie op Strategische Personeelsplanning en deels een meer open blik richting skills ontwikkeling van mensen, niet alleen intern maar ook extern. "Dit soort plattegronden maakt ook zichtbaar hoeveel mensen bijvoorbeeld ‘in de badkuip zitten’ en wat de toekomstige kwetsbaarheid is van de organisatie. En tegelijkertijd wordt inzichtelijk wat de benodigde technische, digital en 21st century skills zijn die de organisatie nodig heeft om wendbaar te blijven en mee te bewegen op de verschillende transities die plaatsvinden op de arbeidsmarkt."

Shared Talent Pools

Die open blik naar skills ontwikkeling komt onder andere tot uiting bij een andere trend naar shared talent pools, of in het Nederlands gedeeld werkgeverschap. Hierbij worden regionaal, branche of vakinhoudelijk specifiek pools met talenten samengesteld. De mensen in deze pools worden door verschillende werkgevers 'ingehuurd' al naar gelang er tijdelijk werk is voor de betreffende 'skills in de pool. De contractvorm verschilt per initiatief, zoals vaste contracten in Noord Nederland via Noorderlink of voor freelancers kun je bijvoorbeeld Jellow inzetten.

"In Nederland is het niet mogelijk om met meerdere werkgevers één werknemer in dienst te hebben. In België bijvoorbeeld, is dat wel mogelijk. In functies en sectoren waar bijvoorbeeld seizoensinvloeden een sterke rol spelen, of waar nog (veel) restcapaciteit aanwezig is, zoals in de zorg of het onderwijs, is het kunnen ‘delen van werknemers’ een interessante optie. In de VS zien we dat de ‘shared talent pool’ een belangrijke nieuwe trend is, o.a. om de steeds groter wordende krapte en schaarste te lijf te gaan."

Download het hele rapport hier.

Deel dit artikel
Dit artikel is 1135 keer gelezen.

Reacties

 Laat een een reactie op dit artikel achter