Nieuws


10 maart 2020

De #HRTech trends in de 2020 Learning Systems 9-Grid van Fosway


Weinig afdelingen van bedrijven zijn zo aan verandering onderhevig als HR. Dat heeft voornamelijk te maken met de technologische ontwikkelingen in dat veld. In de Learning Systems 9-Grid van Fosway Group wordt er gekeken naar wat de meest veelbelovende technologische tools zijn op het gebied van Talent Ontwikkeling.

Categorie: Onderzoek, Learning & Development, Fosway, HRTech selecteren
Geschreven door: HRTech Redactie

Er komt een moment dat we zullen zeggen dat de HR niet meer vernieuwt, maar dat de HR compleet is veranderd. Het takenpakket van een HR-manager heeft zich geëvolueerd tot gevarieerd aanbod van innovaties die hij of zijn kan aanbieden aan het talent in de organisatie. Om HR te helpen een overzicht te krijgen van wat er qua vooroplopende opleiding tools beschikbaar is, publiceert onderzoeksbureau Fosway elk jaar de Learning Systems 9-Grid.

De “Learning Systems 9-grid”

2020-Fosway-9-Grid-Learning-Systems-1024x778In deze 9-Grid worden de belangrijkste #HRTech-aanbieders in Europa tegen het licht gehouden aan de hand van vijf criteria. Er wordt gekeken naar de kwaliteit (performance) van de tooling, naar het potentieel dat ze hebben (potential), naar het domein binnen de HRTech waarop ze zich focussen (type), naar hun aanwezigheid op de Europese markt (presence) en naar de kosten die het aanschaffen van zo’n tool met zich meebrengen (TCO of Total Cost of Ownership). Zo wordt op vijf verschillende parameters in één grid een overzicht gegeven.

Vorig jaar bespraken we de Learning Systems 9-Grid 2019 met een uitgebreide toelichting op de methodiek. Kijkend naar wat er binnen een jaar is gebeurd met de beste aanbieders op de HRTech-markt, dan zien we de volgende ontwikkelingen. Een bedrijf als Cornerstone staat net als vorig jaar wat betreft performance en potential op de hoogste plek, al zit er wel een hoger prijskaartje aan. Workday is the new kid on the block in dit opleidingen domein, en wordt zeer goed beoordeeld, terwijl Talentsoft en Totara ongeveer even goed worden beoordeeld als afgelopen jaar. SAP Successfactors wordt iets lager beoordeeld dan vorig jaar.

Vier belangrijkste trends volgens Fosway

Naast de beoordelingen van HRTech-aanbieders kijkt Fosway ook naar de ontwikkelingen in de HRTech-sector. Op basis van het aanbod kunnen er namelijk conclusies over trends in de markt worden getrokken. Vier interessante waarnemingen van het onderzoeksbureau over de HRTech-markt in 2020 zijn:

  1. Van NextGen tot Learning Management System (LMS) tot Learning Experience Platform (LXP): Voor Fosway kun je leersystemen voor de HR opdelen in twee classificaties: Suites en Specialisten. Learning System Suites zijn volgens Fosway de leersystemen die alle traditionele terreinen, van management tot experience, samenvoegen. Bij Learning System Specialisten is dat precies andersom: daarbij wordt gefocust op één specifieke functie.
    • Op #HRTech Review hanteren we eenzelfde ‘eenvoudige’ opsplitsing en noemen we ze ook ‘Suites’ en de specialistische tools noemen we ‘Point Solutions’.
  2. NextGen was lange tijd een leidende term – mede gestimuleerd door Fosway zelf - in het aanduiden van leersystemen voor de HR. Anno 2020 is echter nog veel onduidelijk over wat NextGen nu exact inhoudt, omdat er zo veel verschillende invullingen aan het begrip worden gegeven. We horen er nog veel over maar het is te diffuus om als aparte categorie te hebben.
  3. In de Learning & Development kan niet langer gekeken worden naar enkele producten: hele HR-suites of volledige systemen moeten ook overwogen worden volgens Fosway. Vanuit de employee experience is het niet langer acceptabel om alleen in een L&D silo tooling aan te bieden.
  4. De mogelijkheid om data te kunnen delen en te kunnen verplaatsen is ontzettend belangrijk in de hedendaagse HRTech. Zoals Fosway het beschrijft: “Een werkende moet kunnen leren vanaf de plek waar hij of zij het meest tijd doorbrengt”. Met andere woorden: integratie in dagelijkse gewoonten is de sleutel tot een succesvolle leeromgeving.

Naast deze Leaning Systems 9-grid brengt de Fosway Group ook een 'Digital Learning' 9-grid uit die dezelfde methodiek volgt maar dan juist een inzicht geeft in de belangrijkste tools die je kunt gebruiken om zelf opleidingen te maken. Daar vind je een paar spelers terug die ook in de Learning Systems 9-grid staan, zoals Talentsoft en Saba, maar verder zijn dit heel specialistisch tools, die ook niet zijn terug te vinden in onze #HRTech Arena.

Deel dit artikel
Dit artikel is 1471 keer gelezen.

Reacties

 Laat een een reactie op dit artikel achter