Nieuws


11 oktober 2018

Managers geven HR applicaties een rapportcijfer 8,5 - expert gebruikers een 6,9


In de afgelopen 2 jaar zijn managers en medewerkers positiever geworden over de gebruikersvriendelijkheid van HR-systemen. Zij geven nieuwe HR-applicaties anno 2018 gemiddeld een rapportcijfer 8,5 versus een 7,7 twee jaar geleden. Daarentegen worden de expert gebruikers (lees HR-professionals) juist kritischer over de nieuwe functionaliteiten. Hoe worden HR-applicaties beoordeeld?

Geschreven door: Vroom HR

Selectie instrumenten

Vroom Consultancy begeleidt en adviseert al meer dan 20 jaar tientallen organisaties per jaar bij de selectie en het gebruik van HR-applicaties. Selectie instrumenten die na de inventarisatie van de HR-Ambitie worden ingezet, zijn de Proof of Concept (POC) en User Experience (UX).

De POC is een demonstratie aan de hand van een vastgesteld script voor professionele eindgebruikers. Denk hierbij aan de salaris- en HR-professionals. De UX is een beoordeling door medewerkers en managers die hun beoordeling doen aan de hand van opdrachten die zij uitvoeren in de HR-applicaties tijdens het selectietraject. Hoe gebruikersvriendelijk vinden zij de oplossing daadwerkelijk als het gaat om Employee and Manager Self Service (ESS/MSS)?

Resultaten Beoordeling 2016-2018

In onderstaande grafiek zien we de ontwikkeling vanaf 2016 tot en met de eerste helft van 2018 van de gemiddelde beoordelingen per type eindgebruiker. Wat opvalt is dat in 2017 een kentering is te zien: tijdens de selectiefase zijn professionele eindgebruikers applicaties, minder positief gaan beoordelen. Medewerkers en managers zijn juist positiever gaan beoordelen. Daarnaast beoordeelt de gebruikersgroep managers het meest positief.

 Beoordelingen-HR-applicaties-periode-2016-2018

Afbeelding 1. Beoordelingen (gemiddeld) HR-applicaties periode 2016 t/m eerste helft 2018. Bron: Vroom Consultancy B.V.

HR-professionals niet op 1 lijn

Het valt op dat de bandbreedte, het laagste en hoogste cijfer van individuele beoordelingen, per type gebruiker verschilt. De professionals kennen veel variëteit, de medewerkers het minst. Dit ziet er grafisch als volgt uit:

Bandbreedte-beoordeling-per-type-gebruiker-2016-2018 

Afbeelding 2. Bandbreedte beoordeling per type gebruiker periode 2016 t/m eerste helft 2018. Bron: Vroom Consultancy B.V. 

Rapportcijfer 10 geven we niet

Een 9 of 10 als rapportcijfer geven Nederlanders niet zo snel, dat zit niet zo in onze cultuur. Aan de andere kant wordt ook niet snel een ‘zware onvoldoende’ uitgedeeld. In dit overzicht zijn alleen de HR-applicaties opgenomen die in een selectietraject op de shortlist van een klant stonden. Als we kijken naar de ongewogen gemiddelde beoordeling (POC en UX samen) van leveranciers, is een driedeling gemaakt:

  • 10% van de leveranciers krijgt een 6,5 of lager (laagste is 6,1).
  • Circa 40% tussen de 7 en 7,5.
  • Circa 50% scoort een 7,5 of hoger (hoogste is 7,9)

Conclusie

Medewerkers: Een van de conclusies zou kunnen zijn dat leveranciers van HR-oplossingen, ESS en MSS beter aanbieden in hun oplossingen dan enkele jaren geleden. Kanttekening is dat het principe van Self service steeds meer gemeengoed wordt, ook buiten HR. Deze ontwikkeling heeft effect op hoe eindgebruikers een applicatie op dit punt beoordelen. Medewerkers zijn ook de grootste doelgroep, immers dit zijn in principe alle werknemers.

Managers: In de praktijk voeren veel managers al taken in het HR-domein uit en zien we vaak vele variaties hoe management Self service voor hen is vormgegeven. Een mooi voorbeeld is het zogenaamde ‘digitale invulformulier’. In de praktijk is dit vaak een Excel of Word bestand dat eenmaal gedownload, geheel ingevuld dient te worden door de manager. Vervolgens dient dit formulier in print of per e-mail te worden verzonden naar HR. Deze doelgroep ziet met de nieuwe oplossing hoogstwaarschijnlijk veel verbetering in de uitvoering van die Self service taken. Managers zijn een belangrijke stakeholder als het gaat om draagvlak voor de adoptie van de nieuwe oplossing en changemanagement.

Professionals: Deze groep eindgebruikers maakt over het algemeen al langer gebruik van HR-applicaties. Zij kijken hierdoor als gevorderde gebruiker naar de nieuwe HR-applicatie en welk voordeel dit hen biedt en zien relatief minder snel vooruitgang. Door professionals worden de ontwikkeling(en) van de HR-applicaties dan ook op een andere of meer kritische wijze beoordeeld.

Aan de slag met HR-systeemselectie

Wil je weten hoe je de HR-ambitie en keuze bepalende criteria bij jouw organisatie vast kunt stellen of hoe Vroom als HR Tech adviesbureau een systeemselectie uitvoert? Lees dan hier verder over HR-systeemselectie.  Of neem contact op voor een vrijblijvende afspraak.

Vragen of opmerkingen

Heb je een vraag over dit artikel, neem dan contact op met de auteur.

vroom-wesley-kleur-200x200Wesley van der Blom
senior consultant

blom@vroomhr.nl

Tel: 06-52481307

 

 

 

 

Dit artikel verscheen eerder op de site van Vroom HR

Deel dit artikel
Dit artikel is 600 keer gelezen.

Reacties

 Laat een een reactie op dit artikel achter