HRTech Event Details


HR & AI congres

Datum: 23 januari 2024
Starttijd: 11:30 uur
Eindtijd: 16:30 uur
Organisator: Werf&, Compagnon en Intelligence Group
Locatie: Van der Valk Hotel Breukelen

 

In dit speciale HR & AI congres (de impact van ChatGPT en AI op het vakgebied HRM), wordt de breedte van de ontwikkeling van AI geschetst in relatie tot het HR-vakgebied. Expliciet wordt stil gestaan bij:

Introductie AI, ChatGPT, LLM, Generatieve AI en actuele ontwikkelingen; AI verandert de wereld. Large Language Models (LLM’s) zoals ChatGPT van OpenAI, maken complexe interacties in menselijke taal mogelijk. Deze technologie wordt steeds vaker gebruikt en vormt de voorhoede van AI-innovatie. Maar wat is het nu precies? En wat kun je ermee?

AI & L&D: Reskilling en upskilling; AI kan L&D verrijken door gepersonaliseerde leertrajecten, maar het is ook noodzakelijk om werknemers te reskillen en upskillen om mee te kunnen gaan met AI-veranderingen. Wat betekent dit voor doorgroeien binnen organisaties, ontwikkelplannen en successieplanning?

AI & Strategische personeelsplanning; AI kan bijdragen aan een effectievere strategische personeelsplanning door data-analyse en voorspellende modellen. Tegelijkertijd verandert het de eisen aan vaardigheden en rollen binnen de organisatie en moet het inspelen op de vast/flex ontwikkeling en de verdere internationalisering. Waar liggen de mogelijkheden?

AI in werving en selectie; AI verhoogt efficiency van recruitment automatisering van talent bereiken, identificeren, matchen, screening en selectie. Welke kansen en valkuilen zijn er?

Automatisering van banen door AI; AI en automatisering zullen sommige banen overbodig maken en tegelijkertijd zullen ook veel nieuwe banen en business modellen ontstaan. Dit vraagt om een proactieve benadering van arbeidsverandering en herverdeling van menselijke vaardigheden.

AI en de impact op mensen en de organisatie; AI transformeert organisaties, van operationele processen tot besluitvorming. De impact op mensen, van werkbelasting tot werkplezier, moet zorgvuldig worden beheerd om de menselijke factor in het tijdperk van AI te waarborgen.

Juridische aspecten van AI; AI roept juridische vragen op, zoals privacy, gegevensbeheer en verantwoordelijkheid. Het is essentieel om op de hoogte te blijven van regelgeving en ethische richtlijnen om compliant te blijven.

Tickets kunt u bestellen via de website van Werf&.

Terug