HRTech Event Details


HRM in de Overheid Nederland

Datum: 20 april 2023
Starttijd: 9:00 uur
Eindtijd: 17:30 uur
Organisator: HRM in de Overheid
Locatie: Spant! Bussum

congres_logos_300_150_HRM_Overheid_NLHR als dirigent: tijd voor fundamentele verandering van de overheidsorganisatie

Al 10 jaar succesvol als het jaarcongres vóór & dóór HR, lijn, directie/bestuur en gemeentesecretarissen werkzaam in de overheid. In één dag op de hoogte van de actuele transformatie van arbeidsmarkt en overheid.

HR heeft de afgelopen jaren moeten anticiperen op snel veranderende arbeidsomstandigheden en de daarbij horende uitdagingen. De coronapandemie en andere (inter)nationale gebeurtenissen hebben laten zien dat het anders inrichten van werk binnen de overheid mogelijk is.
Met andere urgente uitdagingen voor de deur, zoals de toenemende krapte op de arbeidsmarkt en de veranderende behoefte van medewerkers en nieuwe medewerkers uit generatie Y en Z, vraagt dit opnieuw om een snelle en fundamentele verandering in de manier van werken en je organisatiemodel. De menselijke factor wordt de komende jaren schaarser, terwijl juist die mensen het belangrijkste kapitaal vormen voor je organisatie. Hoe zorg je voor een robuuste en wendbare overheidsorganisatie waarbij je de mens binnen je organisatie centraal zet? En wat vraagt dit van de competenties van HR professionals? Het is tijd voor een “bold move”. HR heeft een rol als verbinder en dirigent. HR schetst, samen met bestuur en leidinggevenden, de kaders en zorgt voor samenspel. De medewerkers staan, als musici, centraal in het ensemble.
Kortom, tijd voor overheidsorganisaties om de toekomst van het nieuwe werken versneld verder vorm te geven met HR als strategisch partner en de medewerkers centraal.

In dialoog over:
• Duurzaam HR-beleid, talentmanagement en scholing/ ontwikkeling
• Strategische Personeelsplanning- en beleid
• Organisatieontwikkeling en cultuurverandering
• Verdergaande digitalisering
• Samenwerken over de grenzen van de organisatie heen (HR ecosysteem)
• Verbindend leiderschap
• ……

Early bird korting

Save the date: donderdag 20 april 2023. Schrijf je in voor 16 januari 2023 en ontvang €100,- early bird korting en betaal €245,- excl. BTW per persoon! De tweede én derde persoon van dezelfde (non-profit) organisatie kunnen zich met 50% korting registreren en betalen slechts € 122,50,-

Schrijf je hier in!

Terug