Nieuws


9 mei 2024

HR-impact vergroten door maximale samenwerking tussen mens en AI


Om daadwerkelijk te kunnen profiteren van de voordelen van kunstmatige intelligentie, is het belangrijk dat mensen met technologie gaan samenwerken. Dat vereist een mentaliteitsverandering van het simpelweg gebruiken van technologie als hulpmiddel naar het samenwerken ermee als gelijkwaardige partner.

Categorie: Onderzoek, Techniek algemeen
Geschreven door: HRTech Redactie

Uitdagingen bij de samenwerking tussen mens en AI

Er zijn verschillende uitdagingen aan te wijzen die de realisatie van het volledig potentieel van het partnerschap tussen mens en AI kunnen belemmeren. Allereerst is er sprake van een gebrek aan vertrouwen. Veel HR-teams hebben eerdere slechte ervaringen met automatiseren. Ondanks de vooruitgang die is geboekt in de AI-technologie bestaat er daarom nog steeds scepsis over de mogelijkheden ervan. Waarom zouden werknemers op AI-inzichten moeten vertrouwen als er gevallen zijn geweest waarin chatbots onjuiste informatie verstrekten en verwarring veroorzaakten? Dit gebrek aan vertrouwen kan de bereidheid van mensen om met AI samen te werken belemmeren en op zijn beurt de potentiële voordelen van een dergelijk partnerschap beperken.


Een tweede uitdaging is dat veel mensen AI als onverklaarbaar ervaren. Ook ethische overwegingen spelen een rol. AI kan, zoals het er nu uitziet, menselijke vooroordelen en oneerlijke praktijken versterken als het niet zorgvuldig wordt toegepast en gecontroleerd. Zoals de beruchte AI-wervingstool van Amazon, die is getraind op basis van gegevens van de afgelopen tien jaar en die leidde tot aanzienlijke gendervooroordelen tegen vrouwen bij de werving. Dit roept vragen op over de ethische implicaties van de samenwerking tussen mens en AI en de noodzaak voor organisaties om ethische kaders te hanteren om hun partnerschappen te begeleiden.


Dan is er ook de angst voor vervanging van banen. AI zal de aard van werk veranderen. Het is onvermijdelijk en al aan de gang. Als zodanig hebben sommige werknemers en zelfs organisaties ervoor gekozen om de rol van AI in hun activiteiten te beperken als veiligheidsreactie in een poging banen te redden. Deze aanpak is echter contraproductief. Het belemmert innovatie en verhindert dat organisaties het potentieel van de samenwerking tussen mens en AI volledig benutten.


Tenslotte bestaat er weerstand tegen verandering. Wanneer AI in een organisatie wordt geïntroduceerd, brengt dit veranderingen met zich mee in processen, rollen en verantwoordelijkheden. Deze veranderingen kunnen op weerstand stuiten van werknemers die niet bereid zijn zich aan te passen aan de nieuwe manieren van werken. Vooral wanneer dit gepaard gaat met angst voor baanverlies, ethische overwegingen en een gebrek aan vertrouwen in de capaciteiten ervan.


Strategieën om samenwerkingshindernissen te overwinnen

Het overwinnen van de genoemde uitdagingen vereist een veelzijdige aanpak waarbij technische, organisatorische en culturele overwegingen van toepassing zijn. Een aantal voorbeelden van strategieën voor organisaties die hun samenwerking tussen mens en AI willen optimaliseren.


Begrijp de kern van verzet

Of het nu gaat om vertrouwensproblemen, de angst voor baanverdringing of simpelweg de onwil om veranderingen te omarmen, het gemeenschappelijke thema is weerstand. Daarom is het van cruciaal belang voor een succesvolle samenwerking om de oorzaak van deze weerstand te begrijpen.


Als je eenmaal een goed idee hebt van de oorzaak van de weerstand, voer dan proefprojecten uit en ga in gesprek met medewerkers om hun zorgen aan te pakken en tegelijkertijd de voordelen van samenwerking te demonstreren.


Pleit voor een cultuur van open communicatie waarin werknemers en management vrijuit hun gedachten, zorgen en ideeën over het werken met een machine kunnen uiten. Zorg ervoor dat je naar deze zorgen luistert en deze bij elke gelegenheid openlijk bespreekt.


Verandermanagement

Volgens Eric Siegal, oprichter van Machine Learning Week, is er bij de integratie van AI in een organisatie sprake van veranderingsmanagement in de kern en dat moet je als zodanig behandelen.


Investeer in AI die er toe doet

Investeer in AI die jouw personeelsbestand en werknemerservaring aanvult en niet vervangt of vermindert. De samenwerking tussen mens en AI moet strategisch worden gepland en uitgevoerd om de voordelen voor de organisatie te maximaliseren. Beoordeel de huidige staat van de organisatie, identificeer gebieden waar AI aanzienlijke waarde kan toevoegen en investeer dienovereenkomstig.


Om effectief met mensen te kunnen werken, moet AI de volgende specifieke mogelijkheden verwerven:

  • NLP (Natural Language Processing): Om ervoor te zorgen dat AI menselijke communicatie effectief kan begrijpen en erop kan reageren.
  • Uitlegbaarheid: Essentieel voor het bevorderen van vertrouwen en acceptatie onder gebruikers. Door te investeren in verklaarbare AI kunnen mensen begrijpen hoe een besluit tot stand is gekomen.
  • Aanpassingsvermogen en personalisatie: AI vergroot zijn waarde voor gebruikers door te leren van interacties uit het verleden en de reacties aan te passen op basis van individuele gebruikersvoorkeuren of -behoeften.
  • Contextbewustzijn: Dit stelt AI in staat om te begrijpen en te reageren, rekening houdend met een verscheidenheid aan factoren zoals tijd, locatie of taakurgentie.

Verbeter het personeelsbestand

Om goed met AI om te kunnen gaan, is bijscholing in de eerste plaats het belangrijkste.  Datageletterdheid, AI-geletterdheid en algoritmische communicatie zijn essentiële vaardigheden om te overleven en te bloeien naast kunstmatige intelligentie. Dit bijscholingstraject bereidt de huidige beroepsbevolking voor op de eisen van morgen, maar zorgt er ook voor dat de samenwerking tussen mens en AI tastbare waarde toevoegt aan het ecosysteem van de organisatie.


Het is belangrijk om te werken naar een continue leermentaliteit. Dat is een belangrijke vaardigheid die elk HR-team en elke HR-leider moet koesteren. De concurrentie om banen in de toekomst zal niet door AI's bestaan, maar door mensen die AI echt effectief zullen gebruiken.


HR-leiders hebben de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zij zelf en hun teams voorbereid zijn. Door een doelbewuste poging om weerstand te overwinnen, de juiste technologie te benutten en te investeren in menselijk potentieel, kunnen leiders op het gebied van HR en people analytics een koers uitstippelen naar een meer collaboratieve en welvarende toekomst.


Dit artikel is een verkorte samenvatting van het artikel Maximising Human-AI Collaboration to Elevate HR Impact op de website van My HR Future. 

Deel dit artikel
Dit artikel is 178 keer gelezen.

Reacties

 Laat een een reactie op dit artikel achter