Nieuws


13 mei 2019

HRTech Taal deel 3: AAAS: Alles As A Service


De afkortingen eindigend op AAS vliegen om je oren als HR professional. Maar wat betekent nu eigenlijk 'As A Service', hoef je dan zelf niks meer aan IT te doen? En welke vormen AAS zijn er te vinden. In deel 3 HRTech Taal uit onze Kennisbank kom je erachter.

Categorie: HRTech Taal
Geschreven door: HRTech Redactie

1200x650_HRTech KennisbankWat houdt "As A Service" nu eigenlijk in?

Er zijn veel begrippen die eindigen op "AAS" of geschreven als "..aaS". Dat laatste deel staat voor As A Service, wat in essentie niet meer betekent als ‘in de cloud’; een software dienst die als dienst via internet wordt aangeboden. De SaaS-aanbieder zorgt voor installatie, onderhoud en beheer, de gebruiker benadert de software over het internet bij de SaaS-aanbieder. Wel heb je als klant nog een beheerder of administrator nodig die de instellingen van de software kan aanpassen, gebruikers beheer uitvoert en bijvoorbeeld koppelingen met andere systemen bewaakt.

Een belangrijk verschil met software die je op een server in je eigen organisatie installeert is dat je niet eenmalig betaalt voor de software, maar per maand of per jaar.

Het begin; SAAS

SAAS of SaaS staat voor Software as a Service. De software staat niet meer op een computer bij je eigen organisatie meer in de cloud en wordt 'als een dienst' aangeboden, minder als een product. Je neemt een abonnement op de software dienst en betaald per maand of jaar voor het aantal actieve gebruikers.

In theorie zou een voordeel van SaaS moeten zijn dat je na die maand of dat jaar kan stoppen met de dienst. In de praktijk is dat lang niet altijd eenvoudig want het zijn soms complexe diensten als het bijvoorbeeld over je salarisadministratie gaat.

Het heden: ...AAS

Sinds de introductie van SAAS hebben leveranciers en onderzoekers allerlei nieuwe vormen bedacht;

  1. PaaS
  2. LaaS; wordt wel gebruikt voor "Learning as a Service", waarbij je online opleidingen beschikbaar hebt, maar is geen algemeen gebruikt begrip.
  3. BaaS; wordt wel gebruikt voor "Bots as a Service", bijvoorbeeld voor chatbots, en is in feite hetzelfde als MLaaS
  4. IaaS; staat voor "Infrastructure as a Services", waar je als (kleinere) organisatie zelf niet eens meer een netwerk op kantoor hoeft te hebben omdat je alle IT infrastructuur, als netwerk en servers, allemaal vanuit de cloud gebruikt. Ook wel 'DaaS', Desktop as a Service. In HRTech wordt dit niet vaak gebruikt
  5. En er zijn nog meer vormen zoals CaaS, MaaS, Xaas en de andere letters in het alfabet. Met name SaaS, PaaS en MLaas, hieronder zijn voor HR relevant om kennis van te nemen.

De toekomst: MLAAS

Deze vorm van ..AAS staat voor Machine Learning as a Service. In deze vorm kun je AI of Machine Learning capaciteiten als een dienst afnemen in de cloud. Bekende leveranciers van dit soort diensten zijn Google, Amazon, IBM en Microsoft, maar dat zijn vooral algemene diensten. Wel heeft IBM met Watson al verschillende HR AI oplossingen beschikbaar. Vooral in het HR Analytics en Assessments domein vind je leveranciers die AI/Machine Learning gebruiken en dus als (onder andere) MLaaS aanbieder gezien kunnen worden.

Ethische grenzen wel bewaken

Door al die nieuwe technologie wordt er veel mogelijk wat je vroeger alleen in films als Back to Future of boeken als 1984 van George Orwell zag. Zo ligt Amazon onder vuur omdat het gezichtsherkenning als als 'MLaaS' oplossing aanbiedt aan de politie in Amerika. Ook in HRTech wordt gezichtsherkenning al gebruikt in recruitment oplossingen. Het is daarbij van belang dat je als HR professional wel kritisch blijft kijken naar het bewijs dat deze tools geen 'bias' richting bepaalde groepen verbergen.

Deel dit artikel
Dit artikel is 370 keer gelezen.

Reacties

 Laat een een reactie op dit artikel achter