Review


Review door
Leonie van Campen, professioneel gebruiker, 12-12-2017
Meest recente + totale ervaring met deze #HRTech oplossing
2017, Diverse implementaties
Naam + omvang van de organisatie
Overheid, Middelgroot (100-2500 medewerkers)
Domeinen in gebruik
Arbeidsvoorwaarden, Declaraties, HR Administratie, HR Analytics, On/Offboarding, Opleidingen, Prestatiemanagement, Strat. personeelsplanning, Dagplanning & tijdregistratie, Recruitment vast
Architectuur in gebruik
Cloud, bij de leverancier
Beoordeling
Dit zou beter kunnen om die beoordeling te verhogen
Afhankelijk van de module waar de meeste prioriteit op ligt. Functioneren en Beoordelen zou beter kunnen. Werving en Selectie zou beter kunnen.
Duidelijke voordelen
Erg breed pakket, dus 1 systeem voor veel verschillende functionaliteiten.
Aanbeveling voor nieuwe gebruikers
Gefaseerd implementeren. Het pakket biedt veel mogelijkheden, waardoor kans op chaos ontstaat.
Overige opmerkingen:
Succes valt of staat met goed beheer. Dit kan zowel intern als extern belegd worden.