Nieuws


12 mei 2022

De Digital Skills and Jobs Coalition: digitale eenheid in Europa


In een tijd waarin digitale ontwikkelingen razendsnel gaan, is het voor veel mensen niet altijd makkelijk bijblijven. Dat kan te maken hebben met generatieverschillen, maar ook een verschil in opleidingsniveau, cognitief niveau of financiële mogelijkheden. Via de Europese Unie wordt getracht deze “digitale vaardigheidskloof” te dichten.

Categorie: Learning & Development, Techniek algemeen
Geschreven door: HRTech Redactie

De Digital Skills and Jobs Coalition digitale eenheid in Europa

Met de Digital Skills and Jobs Coalition, een coalitie bestaande uit Europese organisaties en bedrijven, probeert de EU zoveel mogelijk mensen de juiste instrumenten te bieden om hun digitale vaardigheden te ontwikkelen. Daaruit is af te leiden dat de EU de digitale transformatie van organisaties als realiteit onder ogen ziet. Initiatieven worden gesteund, gedeeld en via Europese prijzen aangemoedigd. Want, zo valt op de website van de EU te lezen, “Een digitaal vaardige beroepsbevolking is van cruciaal belang voor het Europese concurrentievermogen en een inclusieve digitale samenleving.”

Onvoldoende digitale vaardigheden

Dat initiatieven en programma’s om digitale vaardigheden te bevorderen nodig zijn, blijkt wel uit de cijfers. Maar liefst 42 procent van de inwoners van de EU beschikt niet over digitale basisvaardigheden. En nog eens 37 procent van de Europese beroepsbevolking beschikt over onvoldoende digitale zakelijke vaardigheden, ondanks de toenemende behoefte aan dergelijke vaardigheden op de arbeidsmarkt.

ICT-kenniskloof dichten

Maar er is ook een tekort aan specialisten in de ICT, in haast alle sectoren, ondanks een groeiend aantal vacatures. Dit tekort zou mede te wijten zijn aan een gebrek aan voorbereiding in het Europese onderwijs op werken en leven in de digitale economie en samenleving. Om deze kloof te dichten is in het kader van het programma "Connecting Europe Facility" de bovengenoemde coalitie opgericht, om inzicht te krijgen in bestaande initiatieven, ondersteuning te bieden bij opleidingen, advies te geven, onderzoek te doen en financieringsmogelijkheden te bieden.

Vier doelgroepen, vijf doelen

De coalitie richt zich in zijn strijd om de kloof te dichten op vier (brede) doelgroepen:

  • Digitale vaardigheden voor iedereen: het ontwikkelen van digitale vaardigheden om alle burgers in staat te stellen actief te kunnen participeren in de digitale samenleving
  • Digitale vaardigheden voor de beroepsbevolking: het ontwikkelen van digitale vaardigheden voor de digitale economie, bv. bij- en omscholing van werknemers en werkzoekenden, en acties op het gebied van loopbaanadvies en -begeleiding
  • Digitale vaardigheden voor ICT'ers: digitale vaardigheden van hoog niveau ontwikkelen voor ICT'ers in alle bedrijfstakken
  • Digitale vaardigheden in het onderwijs: het onderwijzen van digitale vaardigheden vanuit het oogpunt van een leven lang leren, met inbegrip van de opleiding van leraren

Doelstellingen Digital Skills and Jobs Coalition

Aangezien de ambities en de bijbehorende doelgroepen van de Digital Skills and Jobs Coalition behoorlijk breed zijn, zijn er vijf doelstellingen ontwikkeld voor de komende jaren:

  • 1 miljoen jonge werklozen opleiden voor openstaande digitale banen via stages, leercontracten en kortlopende opleidingsprogramma's
  • De bijscholing en omscholing van de beroepsbevolking ondersteunen en met name concrete maatregelen nemen ter ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf (MKB), dat voor specifieke uitdagingen staat bij het aantrekken en vasthouden van digitaal talent en bij de omscholing van werkenden
  • Onderwijs en opleiding moderniseren om alle studenten en leraren de mogelijkheid te bieden digitale instrumenten en materialen te gebruiken bij hun onderwijs- en leeractiviteiten en hun digitale vaardigheden te ontwikkelen en bij te schaven
  • Gebruikmaken van de beschikbare financiering ter ondersteuning van digitale vaardigheden en mensen bewust maken van het belang van digitale vaardigheden voor inzetbaarheid, concurrentievermogen en participatie in de samenleving.
  • De kloof op het gebied van digitale vaardigheden in Europa dichten.

Actie ondernemen

Alle organisaties die actie ondernemen om de digitale vaardigheden in Europa te verbeteren, kunnen lid worden van de coalitie door zich te registreren op de pledge viewer en te beloven zich in te zetten om de kloof op het gebied van digitale vaardigheden te dichten. Ben je op zoek naar inspiratie voor je eigen programma of wil jouw organisatie hiermee aan de slag, dan kun je hier veel ideeën vinden. De acties kunnen uiteenlopen van het opleiden van werklozen, het organiseren van massale open online cursussen (MOOC's) voor leraren, het aanbieden van codeerlessen voor kinderen of het aanbieden van geavanceerde opleidingen voor ICT-specialisten.

Deel dit artikel
Dit artikel is 51 keer gelezen.

Reacties

 Laat een een reactie op dit artikel achter