Nieuws


7 februari 2020

Het nieuwe VMS rapport met Total Talent Acquisition


Vandaag deel 2 van het rondetafelgesprek met VMS leveranciers naar aanleiding van het nieuwe onderzoeksrapport over VMS systemen in Nederland en België. Daarin wordt veel gesproken over het samenkomen van recruitment voor vast en flex, ook wel Total Talent Acquisition genoemd, en de rol die het VMS versus het ATS hierin spelen.

Categorie: Onderzoek, Recruitment flex, Recruitment, Zelfstandigen/Flexwerkers
Geschreven door: Mark Bassie

VMS_Rapport_2020_partijenVorige week verscheen deel 1 van dit rondetafelgesprek. In deel 2 gaat het gesprek verder over Total Talent Acquisition, en vooral ook de technische architectuur en de rol voor het VMS daarin. Eerder verscheen vanuit HRTech Review al een whitepaper hierover.

De HUB-functionaliteit,  essentieel voor een VMS?

Met HUB-functionaliteit wordt bedoeld dat een VMS als een platform kan fungeren, waarmee andere leveranciers van HR-software en -apps eenvoudig kunnen koppelen. Ook wordt hier vaak de term 'Ecosysteem' voor gebruikt. In principe betekent HUB dat er door de VMS-leverancier al een koppeling is gemaakt. De eindgebruiker/opdrachtgever kan vervolgens beslissen om deze extra functionaliteit te gaan gebruiken (meestal tegen extra betaling) of niet.

Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het gebruik van video-software, waarmee o.a. een digitaal sollicitatiegesprek kan worden gevoerd.

Bij een modern ATS kan vaak wel met tientallen leveranciers worden gekoppeld, bij VMS'en zien we deze ontwikkeling pas sinds een paar jaar opkomen en is het aantal tot stand gebrachte koppelingen vaak een stuk kleiner.

De 4 sprekers stellen met elkaar dat het zijn van een HUB essentieel is voor het succes. Zij wijzen er op dat die koppelmogelijkheden vanuit de 'core' van het VMS tot stand moeten komen, zodat de koppeling ook echt meerwaarde oplevert, met name doordat de data vanuit de gekoppelde software direct in het VMS kan worden opgeslagen. Een voorbeeld is de opname van het digitale sollicitatiegesprek en de vervolgstappen opslaan en afhandelen in het VMS.

Inhuurtarieven benchmarken via een VMS?

De traditionele ratecards die Inkoopafdelingen tot voor kort hanteerden, werken tegenwoordig niet meer. Daar is de arbeidsmarkt veel te fluïde voor geworden. Wat gisteren een goed tarief was, is dat vandaag wellicht niet meer. Vandaag is er veel aanbod van bepaalde expertise, morgen is er opeens een tekort.

Bovendien zijn de verschillen tussen opdrachtgevers groot. Er zijn voorbeelden bekend van opdrachtgevers, die ervoor kiezen om minder of juist meer te betalen dan wat algemeen op de arbeidsmarkt als redelijk wordt ervaren. Dat is dan een bewuste keuze van die opdrachtgever en als gevolg hiervan heb je weinig aan deze informatie om je eigen ratecard te benchmarken.

Tegenwoordig geven platformen met een marktplaats het makkelijkst inzicht in de tarieven. De tarieven die daar tot stand komen zijn immers actueel en variabel. Verder wijzen onze gasten  er op dat 'de juiste prijs' niet bestaat. Een juiste prijs is meer een gevoel, waarbij alle partijen het gevoel hebben dat deze fair voor opdrachtgever én -nemer is.

Tot slot speelt de ontwikkeling van vergoeding op basis van output in plaats van op input steeds meer een rol. De groeiende aandacht voor SOW-arrangementen, waarbij er geen directe relatie meer is tussen het aantal gewerkte uren en de vergoeding voor het gedane werk, maakt dat prijsafspraken op een andere wijze tot stand komen.

Welke uitdagingen voor VMS-systemen?

In de beginjaren van VMS'en lag de nadruk erg op kostenbesparingen: door de transparantie die ze mogelijk maken, zijn organisaties in staat aanzienlijke kosten te besparen. Daarna kwam de nadruk op het kunnen voldoen aan alle wettelijke vereisten rondom inhuren, de zogenaamde compliancy. Waar het vandaag vooral om draait is hoe een VMS kan helpen in het sneller vinden van het juiste talent. Zowel de grote corporates als het MKB lopen tegen de beperkingen van de huidige inhuurmodellen aan en kijken meer en meer naar de VMS’en, met hun brede marktplaats, als oplossing. 

Logische vraag dus wat in de komende jaren het belangrijkste issue voor VMS'en wordt?

Hierop volgt geen eensluidend antwoord.

De een noemt de realisatie van de 'Human Cloud', een toegankelijk gemaakt platform waarop de gegevens van alle kandidaten (vast én flex) te vinden zijn, zodat een VMS hierin op zoek kan gaan naar de best passende kandidaten en meteen de relevante data kan opslaan in het VMS (bijvoorbeeld de contractuele afspraken, de uren en facturen).

In plaats van de Human Cloud, kan je ook denken aan grote mobiliteitspools of grote communities van freelancers/zzp'ers.

Interessant is dat de 4 deskundigen hun geld niet inzetten op het ondersteunen van Statement of Work-arrangementen (SOW), daar waar sommige VMS'en in het verleden wel al de nodige functionaliteit ontwikkeld hebben voor de ondersteuning van SOW. Met SOW bedoelen we het organiseren van uitbesteed werk, waarbij er wordt betaald op basis van behaalde resultaten (output) in plaats van op basis van gewerkte uren (input).

Verwacht wordt toch dat pure e-Procurement-systemen beter geschikt zijn om in de toekomst  SOW-arrangementen te beheren. Een andere verwachting is Gamification, zoals al zichtbaar is bij enkele innovatieve ATS'en, maar dus nog niet in de VMS-wereld. Via spelelementen worden kandidaten aangetrokken en geselecteerd.

Optimistische verwachtingen

De 4 sprekers sluiten af met een optimistische visie op de toekomst.

Ze verwachten met name dat de grote, gescheiden silo's die de arbeidsmarkt nu nog steeds kenmerken (vast en flex apart) stap voor stap zullen worden afgebroken in de komende jaren. We zijn met andere woorden op weg naar een totale integratie van de vele submarkten, niches, internationaal en nationaal die de arbeidsmarkt nu nog kenmerken. Mede dankzij de doorontwikkeling van VMS'en zal het aanbod van talent en expertise hierdoor stap voor stap steeds meer optimaal ontgonnen worden.

Het gehele rapport is hier te downloaden.

Deel dit artikel
Dit artikel is 642 keer gelezen.

Reacties

 Laat een een reactie op dit artikel achter