Nieuws


28 januari 2020

Het nieuwe 2020 VMS rapport voor Nederland en België


Eens in de 3 jaar doen Flex-Beheer en The Flex Academy een onderzoek naar de markt van VMS spelers, Vendor Management Systemen voor de inhuur van externe medewerkers. De nieuwe editie van het rapport is nu beschikbaar. In november 2019 zijn drie leveranciers uitgenodigd om met elkaar te discussiëren over de toekomst van hun systemen in de snel veranderende arbeidsmarkt en de opkomst van Total Talent Acquisition en de link naar ATS. Vandaag deel 1 van die rondetafel.

Categorie: Onderzoek, Recruitment flex, Recruitment vast
Geschreven door: Mark Bassie

Stelling: 'Een VMS zonder ATS-functionaliteit heeft geen toekomst.'

Het idee achter deze stelling is dat er uiteindelijk systemen zullen komen op de markt, die zowel de wereld van 'Vast' als van 'Flex' kunnen bedienen. In het jargon heet dit Total Talent Acquisition (TTA), waarbij dus kandidaten zowel in loondienst kunnen komen als kunnen worden ingehuurd via hetzelfde systeem. TTA is een buzz-woord, maar de praktijkvoorbeelden zijn nog beperkt. 

De 4 deskundigen, hier op de foto met Marleen Deleu van The Flex Academy staan Peter de Buck van Connecting-Expertise, Arco Westbroek en Mark Hopman van Carerix/Pixid en David Muyldermans van proUnity, zijn het snel met elkaar eens dat één geïntegreerd systeem voorlopig niet realistisch en haalbaar is.

IMG_20191122_123828-768x523

Ze wijzen op de complexiteit van de huidige systemen, die zeer uitgebreid zijn met hun functionaliteit hetzij als ATS (Applicant Tracking System, om kandidaten in loondienst te vinden en te werven), hetzij als VMS (systemen om leveranciers van inhuur-kandiaten en zzp'ers te vinden en te contracteren). Het zou enorme investeringen vragen om deze nu meestal gescheiden werelden van Werving & Selectie en Inhuur te overbruggen. Een dergelijk totaal-systeem bestaan dan ook (nog) niet wereldwijd.

Het ecosysteem achter een VMS is compleet anders dan dat van een ATS. Een VMS gaat over resources, een ATS over talent en kandidaten. Een ATS heeft nauwelijks te maken met wetgeving, terwijl dit voor een VMS een enorme invloed heeft, zeker in Europa met haar diversiteit aan regels.

Je kunt ook stellen dat een VMS vooral moet focussen op de achterkant van alle processen (administratie, compliancy), terwijl een ATS zich eerder richt op de voorkant van het proces, het vinden en verleiden van het juiste talent.

Bovendien bestaat het grootste deel van de markt uit MKB-bedrijven. Die hebben geen behoefte aan grote en logge systemen, maar aan flexibele oplossingen, die passen bij hun specifieke interne organisatie en hun behoeften aan talent.

In plaats van doorontwikkeling naar een ultiem TTA-systeem, zetten de aanwezige VMS-systemen wel in op koppeling van 'Best of Breed'-systemen. Hun eigen platformen kunnen worden gezien als centrale ecosystemen, waar leveranciers van HR-tech, tools en apps op kunnen aansluiten, zodat de gebruikers een grote mate van keuzevrijheid krijgen met welke programma's en functionaliteiten ze willen werken.

Een ander voordeel van de Best of Breed-aanpak is dat een zogenaamde 'Lock in' wordt vermeden. Een Lock in is een situatie, waarbij de beheerder van het platform eerst haar eigen kandidaten aanbiedt aan de gebruikers en pas als die zijn afgewezen, kandidaten van andere aanbieders/kanalen of bureaus.

Het is in het belang van de eindgebruiker/opdrachtgever, dat alle leveranciers en kandidaten op hetzelfde moment met elkaar kunnen worden vergeleken en dat de beheerder (bijvoorbeeld een MSP) neutraal is en kandidaten van alle leveranciers, inclusief zzp’ers/ freelancers objectief laat meedingen met gelijke kansen.

Geen enkele VMS-leverancier kan met een rigide totaal-systeem de markt dicteren en dat moet vooral zo blijven, zeggen de vier eensgezind.

Ook ziet men in de aanbieders van VMS'en van buiten Europa weinig of een eerder beperkte bedreiging. Dat komt omdat deze partijen vaak vergeten dat Europa op inhuurgebied niet bestaat, maar een verzameling van tientallen landen is met uiteenlopende wettelijke systemen en culturen. Daar passen alleen flexibele oplossingen en systemen bij met veel kennis van de lokale inhuurpraktijk. 

Kan je ook  een eigen systeem of platform ontwikkelen?

Een in eigen beheer ontwikkeld platform is een VMS dat ontwikkeld is door een inhuurdienstverlener ten behoeve van het beheren van de alle inhuurprocessen van hun opdrachtgevers. Meestal een platform dat is ontwikkeld door een broker of een Managed Servcie Provider (MSP). Door dit platform ook als zelfstandig product aan te bieden aan de markt ('white label'), zijn er dus inhuurdienstverleners op de markt, die zich ook aanbieden als VMS-leverancier.

Een andere mogelijkheid is dat een organisatie zelf besluit om haar inhuur via geheel zelf ontwikkelde systemen te beheren. Er worden in de discussie aan onze tafel verschillende argumenten vóór en tegen uitgewisseld. Uiteindelijk is het uiteraard aan elke organisatie om zelf te beslissen welke men het zwaarste vindt wegen.

Argumenten vóór een eigen platform Argumenten tegen een eigen platform
Maatwerk Kost veel tijd en geld
Uniciteit Moet continu aangepast worden aan nieuwe regelgeving en ontwikkelingen
Externe compromissen met VMS-leverancier zijn er niet Interne compromissen worden ingebouwd
Een VMS-leverancier wordt vaak niet gezien als bondgenoot, eigen afdelingen wel 'Lock in' is inbegrepen
Eigen prioritering bij de planning Is geen core-business
Eigen keuze met welke technologie en apps men wil koppelen Nieuwe technologie en apps betekenen steeds afwegingen of men wil koppelen
  Veel HR-startups stoppen na een aantal jaren bij gebrek aan succes, gebrek aan continuïteit van apps

Het gehele rapport is alvast hier te downloaden. Volgende week lees je deel 2 van dit rondetafelgesprek.

Wie zaten aan tafel?

Arco Westbroek is Head of Products bij Carerix/Pixid en Mark Hopman is Director International Accounts. Carerix is in 2018 overgenomen door het Franse bedrijf Pixid. Pixid is vooral in Frankrijk een grote aanbieder met haar VMS. Carerix is een grote ATS-speler in Nederland en België met ook de nodige VMS-functionaliteiten, zo blijkt uit eerdere deelnames aan onze onderzoeken naar VMS-aanbieders. Het product CxVMS komt hier uit voort. Het aanbod van beide systemen met ieders functionaliteiten blijft behouden. Ook de naam Carerix verdwijnt niet.

Peter de Buck was 12 jaar geleden een van de oprichters van het Belgische VMS Connecting-Expertise. Hij houdt zich nu vooral bezig met New Business en Sales. Connecting-Expertise heeft inmiddels klanten in diverse Europese landen. Connecting-Expertise legt met haar systeem een brug tussen de wereld van Inkoop en HR. Naast het VMS levert het ook functionaliteit voor een marktplaats en een Dynamisch Aankoopsysteem (DAS).

David Muyldermans is mede-oprichter van proUnity, dat bestaat sinds 2015. proUnity kent een snelle groei en biedt een gebruiksvriendelijk VMS-platform aan gecombineerd met een marktplaats en de mogelijkheid van een in eigen beheer geleverde MSP-ondersteuning. proUnity heeft inmiddels kantoren in Nederland, België en Frankrijk.

Deel dit artikel
Dit artikel is 224 keer gelezen.

Reacties

 Laat een een reactie op dit artikel achter