Nieuws


26 februari 2019

Total Talent Management - Een pragmatische oplossing voor complexer wordend Workforce Management?


Als je al het talent in je organisatie wilt kunnen bedienen, zogenaamd Total Talent Management, lukt dat haast nooit met één totaal oplossing. In dit interview door Marleen Deleu van The Flex Academy met Peter de Buck van Connecting-Expertise wordt een pragmatisch alternatief via een HR Appstore voorgesteld. Daarin kun je de verschillende onderliggende HRTech tools, zoals een ATS en VMS, ontsluiten via een logische user experience. 

Categorie: Onderzoek, Recruitment flex, Recruitment
Geschreven door: Mark Bassie

Welke evoluties zien jullie op de arbeidsmarkt vandaag?

We zien dat bedrijven tot voor kort een een strikte scheiding maakten tussen aantrekken van medewerkers in vast dienstverband enerzijds en inhuren van tijdelijke arbeid anderzijds. Daar waar de eerste flow hoofdzakelijk een zaak is van de HR-afdeling, valt de tweede doorgaans binnen de verantwoordelijkheid van de aankoopafdeling. En daar waar aankoop een VMS (Vendor Management System) inschakelt, maakt HR gebruik van een ATS (Applicant Tracking System). 

Maar verwachtingen van bedrijven veranderen snel en ingrijpend. Belangrijkste oorzaak? De toenemende krapte op de arbeidsmarkt: de war for talent en de vergrijzing laten zich volop voelen.

Total-Talent-Management-1Ook langs de kant van de kandidaten zijn er heel wat evoluties. Kandidaten zoeken een flexibele job waarin ze zichzelf kunnen ontwikkelen. De bedrijfscultuur en het inhoudelijke aspect zijn daarnaast ook belangrijke factoren geworden om voor een werk- of opdrachtgever te kiezen. ‘Levenslang bij eenzelfde organisatie werken’ is al lang niet meer de norm. Professionals denken meer en meer in termen van projecten dan in termen van een vaste functie. Ervaring op verschillende projecten wordt stilaan als een meerwaarde beschouwd, in tegenstelling tot vroeger, waar je al gauw het etiket van jobhopper kreeg.

Het gevolg is dat organisaties in de zoektocht naar talent minder en minder het onderscheid maken tussen vast en tijdelijk. Bedrijven zijn vooral op zoek naar goede werkkrachten. Ze staan voor éénzelfde vacature steeds vaker open voor verschillende of alternatieve contractvormen. De positie invullen krijgt voorrang, ongeacht de contractvorm.

Wat betekenen deze evoluties voor organisaties?

Bedrijven zijn op zoek naar een oplossing die de evolutie naar Total Talent Management (TTM) kan ondersteunen. Daarbij beperkt TTM zich niet enkel tot het luik acquisitie, ook ontwikkelen, uitbreiden en bewegen van talent vallen hieronder.

Deze evolutie vraagt van bedrijven een lange termijnvisie en holistische aanpak op vlak van talent. En dit op meerdere dimensies: strategie, planning, acquisitie, ontwikkeling, doorgroei, processen en tools. Tegelijkertijd zien we een steeds gefragmenteerder HR-techlandschap, waar ATS- en VMS- oplossingen onder vallen. Er duiken permanent nieuwe tools op die elk één specifiek (deel)proces ondersteunen. Met een uiteenlopend ICT-landschap tot gevolg.

Ook de HR-dienstverleners en HR-consultingbedrijven zijn in volle transitie. Zo evolueren ze van klassieke spelers naar digitale HR-marketingspecialisten, met een portfolio van geïntegreerde en complexe oplossingen.

Boek: Mis geen talent
Eigen medewerkers en ingehuurd talent zitten in veel organisaties nog in gescheiden ecosystemen. Maar er ontstaat nu een kantelpunt.

Wat is jullie ervaring met het implementeren van TTM-oplossingen?

De aangehaalde evoluties resulteren in een toenemende noodzaak om de CE VMS oplossing als deel te zien van een groter geheel. Een bouwsteen van een totaaloplossing waarbij elke oplossing voor elke organisatie een andere set van bouwstenen zal omvatten. De exacte set van bouwstenen dat een bedrijf inschakelt, kan bovendien wijzigen in de loop van de tijd. De toenemende fragmentatie maakt klanten minder trouw aan gekozen tools en minder afhankelijk. Dat maakt de overstap veel eenvoudiger.

Die fragmentatie betekent voor organisaties ook dat een oplossing in de toekomst niet langer uit één enkel softwareproduct zal bestaan, maar eerder uit (onderdelen van) verschillende softwarecomponenten. Vanuit gebruikersoogpunt leidt dit dan weer tot nieuwe problematieken: Hoe moet ik als gebruiker een overzicht bewaren van alle processtappen in de verschillende softwaretoepassingen? Waar vind ik welke data terug en hoe beheer ik die? Wat met mijn backoffice systemen? …

Om aan deze uitdaging tegemoet te komen heeft Connecting-Expertise in het kader van een publieke aanbesteding bij VRT, een HR Appstore-concept voorgesteld. De HR Appstore geeft in één grafisch overzicht de verschillende processtappen weer die een gebruiker volgens zijn rechten mag zien en uitvoeren (bijv. aanmaken nieuwe vacature, goedkeuren van een timesheet, verlengen van het contract van een uitzendkracht), aangevuld met het aantal dossiers dat nog op behandeliHRAppstoreng wacht.

De processtappen worden voorgesteld als widgets die hun informatie realtime uit de verschillende achterliggende softwareproducten ophalen. Klikken op de widget brengt de gebruiker rechtstreeks naar de juiste software en naar de plaats in die software waar
de overeenkomstige actie uitgevoerd dient te worden.
Voordeel van deze aanpak is dat de toenemende complexiteit van TTM-oplossingen geen impact heeft op de totale gebruikerservaring voor een organisatie. Bovendien kan je voor een welbepaalde processtap gemakkelijk op een transparante manier software A vervangen door software B.

Waarom Connecting-Expertise?

Connecting-Expertise is een Belgisch softwarebedrijf gespecialiseerd in Contingent Workforce Management. Onze twee core oplossingen zijn de CE VMS (Vendor Management System) en de CE Marktplaats. De CE VMS ondersteunt bedrijven in het end-to-end-beheer van tijdelijke medewerkers zoals bijvoorbeeld uitzendkrachten, consultants, interim managers. Het end-to-end-proces omvat alle stappen: van de initiële vacature tot en met de laatste correctie op de finale factuur. De CE Marktplaats helpt bedrijven met het vinden van schaarse  profielen, specialisten en/of niche spelers.

Connecting-Expertise is onbetwist marktleider in België met daarnaast ook klanten in Nederland, Frankrijk en het VK. Voorbeelden van klanten zijn onder andere Engie, Vlaamse Overheid, Belfius, Makro, Baxter, bpost, ING België, VRT, Brussels Airport en Carglass.

Voor al onze klanten geconsolideerd verwerken we op jaarbasis ongeveer 750 miljoen euro aan uitgaven op het vlak van tijdelijke arbeid.

RPO, Recruitment Process Outsourcing, rapport januari 2019

Dit interview verscheen eerder in het RPO rapport met 17 aanbieders in Nederland en België vergeleken. Dit rapport is samengesteld door HRTech Expert Mark Bassie van Flex-Beheer en Marleen Deleu van The Flex Academy. Het rapport is gratis te downloaden.

Deel dit artikel
Dit artikel is 833 keer gelezen.

Reacties

 Laat een een reactie op dit artikel achter